Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kronofogdemyndigheten skadeståndsskyldig för felaktig uppgift

2023-04-14

 Ett halssmycke som hade sålts exekutivt på en webbauktion visade sig väga mindre än vad som hade angetts i kungörelsen om auktionen och i ett bifogat värderingsintyg. Högsta domstolen har nu kommit fram till att Kronofogdemyndigheten är skadeståndsskyldig på grund av den felaktiga uppgiften.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-04-13

 Regeringen har den 13 april 2023 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Information från Svea hovrätt – uppdaterad huvudförhandlingsplan i mål om grovt spioneri

2023-04-13

 Med ändring av vad som tidigare meddelats beräknas huvudförhandlingen i målet om grovt spioneri avslutas onsdagen den 19 april. Den offentliga avslutande delen beräknas inledas tidigast kl. 16.00.

Share Öppna i ny flik

Guldlänken kan förverkas trots tidigare prövning

2023-04-13

 Det förhållandet att utvidgat förverkande av en guldlänk ogillades för ett visst brott hindrar inte att guldlänken sedan kan förverkas för ett nytt annat brott.

Share Öppna i ny flik

Ett nytt avgörande om kränkningsersättning

2023-04-13

 En ny lagstiftning om kränkningsersättning trädde i kraft den 1 juli 2022. Det grundläggande syftet med denna reform är att påtagligt höja nivåerna på ersättningen, normalt med en fördubbling, för att ersättningen ska stå i samklang med rådande värderingar.

Share Öppna i ny flik

Åtta månaders fängelse för underlåtenhet att avslöja människorov

2023-04-13

 Tingsrätten har i dag dömt en man för underlåtenhet att avslöja människorov till fängelse i åtta månader. Han döms inte för underlåtenhet att avslöja mord då det inte är visat att han hade vetskap om att målsäganden senare skulle komma att mördas.

Share Öppna i ny flik

Yttrande har kommit in från Hovrätten för Västra Sverige i uppmärksammat mål

2023-04-12

 Högsta domstolen har i dag tagit emot Hovrätten för Västra Sveriges yttrande i fråga om en uppmärksammad dom.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har avgjort ett mål där en köpare krävt återbetalning enligt läran om condictio indebiti

2023-04-12

 En köpare krävde återbetalning av köpeskillingar för två fastigheter som betalats till ett fastighetsmäklarföretags klientmedelskonto. Enligt köparen var det fråga om misstagsbetalningar som skulle återgå enligt läran om condictio in debiti. Mäklarföretaget invände att betalningarna hade skett till den ansvarige fastighetsmäklarens klientmedelskonto på så sätt att betalningarna var att anse som klientmedel för vilka mäklaren hade redovisningsskyldighet. Högsta domstolen konstaterar att omständigheterna var sådana att det fanns en rättsgrund för betalningarna och att en tillämpning av läran om ...

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om klyvning och fastighetsreglering

2023-04-12

 En person som äger fastigheter tillsammans med andra ansökte hos Lantmäteriet om klyvning av fastigheterna. Högsta domstolen har prövat om delägaren är behörig att samtidigt ansöka om en fastighetsreglering avseende klyvningslotterna.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-04-11

 Den här veckan har vi en gästskribent som heter Johanna van Rooij. Hon arbetar som internationell samordnare på Domstolsverket och kommer att berätta om ett utvecklingssamarbete med Bosnien-Hercegovina, och alldeles särskilt om ett samarbete kring prövningstillstånd för dispositiva tvistemål i hovrätten där man har hämtat inspiration från Sverige.