Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål om bland annat människorov av en känd rapartist

2023-01-18

 Den 25 januari 2023 kl. 9.00 inleds den del av huvudförhandlingen som gäller bland annat ett påstående om människorov av en känd rapartist. Förhandlingen beräknas pågå även den 26 och den 31 januari 2023, se bifogad huvudförhandlingsplan.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

2023-01-18

 Fråga om vad som kan utgöra extraordinära kostnader enligt 5 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (Mål nr 4569-4571-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7313-7315-21).

Share Öppna i ny flik

Uppdaterad information om huvudförhandling om åtal för mord på Länsmanstorget

2023-01-17

 Åklagaren har väckt åtal mot fem personer för inblandning i mord på Länsmanstorget den 7 juli 2022. Huvudförhandlingen inleds den 20 januari 2023 och beräknas pågå i nio dagar.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-01-17

 I rapporten ”Aldrig hört ordet … – vaddå rättsstat?” kommer det fram att sistaårselever på gymnasiet brister i sina kunskaper om vad en rättsstat är. Intresset för frågorna hos skoleleverna som tingsrätten träffar är däremot stort. Det är många gånger just domstolarnas självständighet och oberoende som skoleleverna tycker är intressanta och vill veta mer om. I veckans inlägg berättar vi mer om vad tingsrätten tar upp när vi träffar skolelever.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar dom i mål om bl.a. försök till mord i centrala Malmö

2023-01-17

 Tingsrätten frikänner en 21-årig man från försök till mord och försök till grov misshandel. Mannen döms i stället för misshandel tillsammans med en annan 21-årig man. En 25-årig kvinna döms för skyddande av brottsling. En tredje man frias helt.

Share Öppna i ny flik

Attunda tingsrätt uppdaterar sina riktlinjer för det digitala förordnandesystemet

2023-01-16

 Tingsrätten uppdaterar sina riktlinjer för det digitala förordnandesystemet. De nya riktlinjerna börjar gälla den 16 januari 2023.

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i mål om grovt spioneri m.m.

2023-01-16

 Dom i målet meddelas den 19 januari 2023 kl. 11.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och något senare hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål kopplat till händelse då 12-årig flicka sköts till döds

2023-01-16

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål mot nio män gällande bland annat försök till mord, medhjälp till försök till mord och förberedelse till mord under perioden den 2 augusti till den 30 november 2020.

Share Öppna i ny flik

Dom i det stora narkotikamålet vid Uppsala tingsrätt skjuts upp

2023-01-13

 Tingsrätten har idag beslutat, med ändring av vad som tidigare bestämts, att domen kommer att meddelas torsdagen den 26 januari 2023 kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om föräldrapenning

2023-01-13

 I ett mål om rätten till föräldrapenning har Högsta förvaltningsdomstolen prövat en fråga om tillämpningen av en föreskrift om sjukpenninggrundande inkomst.