Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2023-02-03

 Det är tillåtet för en upphandlande myndighet att ställa upp ett obligatoriskt krav som förbjuder negativa delpriser.

Share Öppna i ny flik

Dom mot fem tonåringar som åtalats för grov våldtäkt mot en kvinna i Kungsparken i Malmö

2023-02-03

 Tingsrätten har dömt fem tonåringar för grov våldtäkt. Den äldste av dem var 18 år och den yngste var nyss fyllda 15 år, när de fem tonåringarna tillsammans utsatte målsäganden för våldtäkten.

Share Öppna i ny flik

Eskilstuna tingsrätts nya lokaler högtidligt invigda

2023-02-02

 Med dryga 100 personer på plats invigdes i fredags de om- och tillbyggda lokalerna för Eskilstuna tingsrätt. - Det är fantastiskt glädjande med de nya och ändamålsenliga lokalerna och det var roligt att kunna inviga dem tillsammans med så många människor, säger Tord Pettersson, tf lagman för Eskilstuna tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Förmildrande omständigheter vid straffmätning

2023-02-02

 Fängelsestraffet för en sjuksköterska som stulit narkotikaklassade läkemedel har kortats till följd av att hon varit underkastad prövotid enligt patientsäkerhetslagen, att hon förlorat sin anställning och att det gått ovanligt lång tid sedan brotten begicks.

Share Öppna i ny flik

Flicka döms till sluten ungdomsvård för mord

2023-02-02

 Solna tingsrätt har idag dömt en 16-årig flicka till sluten ungdomsvård för mord.

Share Öppna i ny flik

Verifiera AB har behandlat känsliga personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen

2023-02-02

 Verifiera AB har tillhandahållit en söktjänst där det varit möjligt att söka på olika personuppgifter för att användare ska kunna ta del av avgöranden i mål om psykiatrisk tvångsvård och tvångsvård av missbrukare. Förvaltningsrätten i Stockholm delar Integritetsskyddsmyndighetens bedömning att bolaget därigenom har behandlat känsliga personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning.

Share Öppna i ny flik

Ny batterifabrik i Borlänge

2023-02-01

 Northvolt Fem AB får tillstånd att bygga och driva en anläggning för tillverkning av litiumjonbatterier i Kvarnsveden i Borlänge.

Share Öppna i ny flik

Norrtälje kommun ska betala omkring 50 miljoner kr till Veolia Sweden AB

2023-02-01

 Norrtälje tingsrätt har idag meddelat dom i ett större tvistemål mellan Veolia Sweden AB (Veolia) och Norrtälje kommun (kommunen) gällande ersättningsanspråk som parterna har riktat mot varandra sedan kommunen under åren 2014–2018 haft sin VA-verksamhet utlagd på entreprenad till Veolia. Kommunen har avbrutit entreprenaden i förtid.

Share Öppna i ny flik

17 åring häktad misstänkt för medhjälp till mord

2023-02-01

 Tingsrätten har idag beslutat att häkta en 17 årig person. Personen är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord den 28 januari 2023.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-02-01

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde tillämpningen av det s.k. öppenhetskravet.