Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Två män döms för ett mord och ett mordförsök i Brandbergen

2019-06-13

 Tingsrätten har idag dömt två män för mord och försök till mord. Det gäller en händelse i ett bostadsområde i Brandbergen i augusti 2018, då de båda männen med knivar attackerade en annan man och en kvinna i hans sällskap. Straffet har för båda männen bestämts till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2019-06-13

 Regeringen har den 13 juni

Share Öppna i ny flik

Man misstänkt för bombhot av Malmö centralstation häktad

2019-06-13

 Den man som är misstänkt för att i måndags ha bombhotat Malmö Centralstation har idag häktats såsom på sannolika skäl misstänkt för grovt olaga hot

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-13

 Handlingar som ingick i en av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till en intagen var allmänna eftersom undantaget för befordran av brev inte ansetts tillämpligt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården

2019-06-12

 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är inte förhindrad att pröva en anmälan om återkallelse av legitimation på grund av att en fastställd prövotidsplan inte följs, när beslutet om prövotid gäller omedelbart men inte har vunnit laga kraft.

Share Öppna i ny flik

Dagens förhandlingar inställda

2019-06-12

 Området Garnisonen i Linköping har spärrats av. Tingsrätten, förvaltningsrätten och hyres- och arrendenämnden i Linköping ligger innanför avspärrningen. Alla dagens förhandlingar är därför inställda.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förberedelse till terroristbrott

2019-06-12

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om bland annat förberedelse till terroristbrott. Hovrätten frikänner den person som av tingsrätten dömdes för förberedelse till terroristbrott. Hovrätten fastställer tingsrättens frikännande dom mot en annan person som varit åtalad för samma brott. Båda dessa personer och ytterligare en annan person döms, precis som i tingsrätten, för brott mot den så...

Share Öppna i ny flik

NCC förlorar entreprenadtvist

2019-06-12

 NCC Sverige AB (NCC) byggde på uppdrag av Västra Götalandsregionens (VGR) den rättspsykiatriska vårdanläggningen Rågården för kontraktssumman 499 miljoner.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt avslår begäran om skadestånd för felaktig myndighetsutövning

2019-06-12

 Stockholms tingsrätt har i målet funnit att Naturvårdsverket, och senare förvaltningsrätten, inte haft fog för att återkalla ett typgodkännande för en fångstbur för vildsvin. Beslutet har dock legat inom en bedömningsmarginal som myndigheterna haft och det har inte varit fråga om ett förbiseende av någon rättsregel. Tingsrätten anser därför att något skadeståndsgrundande fel eller försummelse...

Share Öppna i ny flik

Man döms till rättspsykiatrisk vård för mord på sin granne

2019-06-12

 En man hemmahörande i Tumba döms för mord på sin granne. Straffet bestäms till rättspsykiatrisk vård.