Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om registrering av nyckelbiotop

2023-05-22

 Fråga om Skogsstyrelsens registrering av en nyckelbiotop utgör ett förvaltningsbeslut som får överklagas (Mål nr 7527-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 4139-21).

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord i Huddinge i november 2021

2023-05-22

 Tingsrätten har i dag dömt fyra män till livstids fängelse för inblandning i ett mord den 28 november 2021 på Drakvägen i Huddinge då en 47-årig man sköts till döds. Två män som stod åtalade frikänns helt.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer 21-åring för narkotikabrott efter provokation

2023-05-22

 En 21-årig man döms till två månaders fängelse för att ha sålt narkotika till en polis som utgett sig för att vara köpare.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om förvaring av skjutvapen

2023-05-19

 Vad som krävs för att det ska anses föreligga särskilda skäl för tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan (Mål nr 3630-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8136-21).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-19

 Förhandsbesked undanröjt och ansökan avvisad då klaganden i Högsta förvaltningsdomstolen ändrat beskrivningen av omständigheterna i förhållande till den beskrivning som lämnades inför Skatterättsnämndens prövning.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-05-19

 Ett offentligt biträde som förordnats för en förvarstagen person kan inte beviljas ersättning för arbete med att överklaga ett beslut om uppsikt som har fattats i samband med att förvarsbeslutet upphävts.

Share Öppna i ny flik

Bestämmelse i den svenska utlänningslagen strider mot EU-rätt

2023-05-19

 Migrationsdomstolen har upphävt ett beslut om avvisning och återreseförbud efter att ha begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om människohandel

2023-05-17

 Åklagaren har vid Södertälje tingsrätt väckt åtal mot en person för män-niskohandel avseende elva personer. Huvudförhandling i målet kommer att pågå under cirka 20 dagar.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål om vållande till annans död

2023-05-17

 Nu är förhandlingen i mål om vållande till annans död avslutad.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i Södertälje i oktober 2022

2023-05-17

 Måndagen den 22 maj kl. 09.00 inledes huvudförhandling i mål mot två män som står åtalade för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord den 6 oktober 2022 i Saltskog i Södertälje.