Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om varning och sanktionsavgift

2022-11-30

 Kammarrätten har satt ned sanktionsavgiften som beslutats för Nasdaq Clearing AB enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för medhjälp till mord på 19-åring

2022-11-30

 Uppsala tingsrätt dömer två män till 12 respektive 6 års fängelse för mordet på en ung man utanför Enköping.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-11-29

 Under en hel arbetsvecka i oktober pågick Förtroendedagarna inom Sveriges Domstolar. Södertörns tingsrätt deltog och berättade om sitt arbete med förtroendefrågor.

Share Öppna i ny flik

Åtal för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2022-11-29

 

15 personer har i dag åtalats för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och grovt skyddande av brottsling under tiden den 1 januari 2021 till den 26 maj 2021 i Kristianstad och andra delar av Sverige. Huvudförhandling äger rum i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö under, såvitt nu kan bedömas, närmare 60 dagar. Såvitt känt är målet det största brottmål som handlagts vid Kristianstads tingsrätt.

 

Åtalet avser ett påstående om att ...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om återställande av försutten tid m.m.

2022-11-29

 Fråga om förutsättningarna för att återställa tiden för överklagande av Skatteverkets beslut om inkomstskatt och påförande av skattetillägg när överklagandefristen har försuttits och det gjorts gällande att detta berott på att beslutet inte har nått adressaten (Mål nr 4799-4801-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 986-988-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-11-29

 Dom i mål om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om materiell processledning

2022-11-29

 Högsta domstolen har i ett avgörande uttalat sig om en domstols skyldighet att klarlägga en parts yrkande om ersättning för rättegångskostnad innan ett mål avgörs.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen säger nej till nytt kraftvärmeverk i Lövsta

2022-11-28

 Mark- och miljödomstolen har idag beslutat att inte ge tillstånd till anläggande och drift av energianläggning och hamn i Lövsta.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplanen i mål om grovt spioneri m.m. har uppdaterats

2022-11-28

 Huvudförhandlingsplanen i målet har uppdaterats med en ytterligare dag och en ytterligare offentlig del.

Share Öppna i ny flik

Energimyndigheten har inte visat att det finns skäl för sanktioner

2022-11-28

 Förvaltningsrätten i Linköping upphäver Statens energimyndighets beslut om restriktiva åtgärder riktade mot Kubikenborg Aluminium AB i form av frysning av verksamhetsutövardepåkonto i unionsregistret och beviljat stöd.