Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk vård för mord och försök till mord i Baronbackarna i februari 2023

2023-06-19

 Tingsrätten har idag dömt en 27-årig man för mord på en 49-årig kvinna och för mordförsök på hennes 24-åriga dotter i Baronbackarna.

Share Öppna i ny flik

Beslut av privat certifieringsorgan kan överklagas

2023-06-19

 Ett beslut av ett privat organ att inte bevilja en sökandes ansökan om att certifieras som energiexpert är överklagbart till allmän förvaltningsdomstol med stöd av artikel 6.1 EKMR.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om gränsdragningen mellan misshandel och grov misshandel

2023-06-16

 En misshandelsgärning med en fruktkniv orsakade inte särskilt allvarliga skador och inte heller särskilt intensiv eller långvarig smärta. Den hänsynslöshet som gärningsmannen hade visat gick inte heller klart utöver vad som låg i att tillfoga skadorna. Misshandelsgärningen har därför, även om den var allvarlig, inte ansetts utgöra grov misshandel.

Share Öppna i ny flik

Tonårskillarna döms för mordet på Karl XI:s väg till 4 års sluten ungdomsvård

2023-06-16

 

Pressmedelandet återfinns i PDF format under bifogade filer.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-06-15

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Kvinna häktad misstänkt för försök till mord

2023-06-15

 Tingsrätten har i dag häktat en 34-årig kvinna misstänkt för försök till mord i Ängelholm i måndags.

Share Öppna i ny flik

Ett servitut ska endast undantagsvis beaktas i ett bygglovsärende

2023-06-15

 Ett bolag som enligt ett servitutsavtal har en spillvattenledning på en fastighet gjorde gällande att åtgärder enligt ett sökt bygglov påverkade servitutet i så hög grad att det förelåg hinder för att bevilja bygglovet. Högsta domstolen har slagit fast att inom ramen för ett bygglovsärende ska en sökt åtgärds påverkan på ett servitut endast beaktas i rena undantagsfall.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2023-06-15

 Rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-15

 Rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om kriminalvård i anstalt

2023-06-15

 Frågan om Kriminalvården på grund av 39 § förvaltningslagen (2017:900) varit förhindrad att pröva en ansökan om telefontillstånd, när ett tidigare beslut avseende tillstånd att ringa samma person överklagats till domstol och målet inte avgjorts slutligt (Mål nr 2689-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1513-23).