Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-09-27

 Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

Share Öppna i ny flik

Förkortad expeditionstid

2022-09-26

 Observera att fredagen den 30 september har hovrätten förkortad expeditionstid kl. 08.00 till kl. 15.00 och telefontid kl. 08.00 till kl. 15.00. Hovrätten har öppet till kl. 16.30.

Share Öppna i ny flik

Ändrade öppettider

2022-09-26

 Fredagen den 30 september har vi expeditionstid kl. 08.30 till kl. 14.00 och telefontid kl. 08.30 till kl. 14.00. Tingsrätten stänger kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten bedömer att HEETS utgör en rökfri tobaksvara

2022-09-26

 Folkhälsomyndigheten har beslutat att klassificera tobaksvaror av varumärket ”HEETS” som ”tobaksvara för rökning” då myndigheten bedömt att varorna konsumeras genom viss förbränning. Philip Morris Products S.A. har under processen i förvaltningsrätten visat att HEETS inte konsumeras genom förbränning. Utredningen i målet ger stöd för bedömningen att HEETS utgör en rökfri tobaksvara.

Share Öppna i ny flik

Ändrade öppettider

2022-09-23

 Fredagen den 30 september har hovrätten expeditionstid kl. 08.00 till kl. 14.00 och telefontid kl. 08.30 till kl. 14.00. Hovrätten har öppet till kl. 16.30.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-09-23

 Kammarrätten har inte gjort en så noggrann sekretessprövning som krävs vid begäran om utlämnande av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattetillägg

2022-09-23

 Fråga om avdragsförbudet i 25 a kap. 19 § första stycket 4 inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämpligt på kapitalförlust på fordran som förvärvats i samband med försäljning av näringsbetingade andelar (Mål nr 3365-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 318-22).

Share Öppna i ny flik

Undantag från kravet på hindermarkering för havsbaserad vindkraftspark

2022-09-22

 Förvaltningsrätten i Linköping har avslagit Favonius AB:s överklagande av Transportstyrelsens beslut att avslå ansökan om undantag från kravet på hindermarkering för Kattegatt Offshore vindkraftverk i Falkenbergs kommun.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner samtliga i mål om mordförsök

2022-09-22

 Tingsrätten har i dag frikänt sex personer som åtalats för mordförsök på Drottninghög i Helsingborg tidigare i år.

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk vård för kvinna som knuffade man på tunnelbanespår

2022-09-21

 Tingsrätten har i dag dömt en kvinna för försök till mord genom att ha knuffat ned en man på spåret vid Hökarängens tunnelbanestation. Ett tåg var på väg in till stationen men hann bromsa i tid. Kvinnan var påverkad av en allvarlig psykisk störning vid gärningen och hon lider fortfarande av en sådan störning. Tingsrätten har därför bestämt påföljden till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Kvinnan ska också betala skadestånd till mannen för bl.a. kränkning.