Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-10-03

 Vid en ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen medför inte principen om familjens enhet någon separat rätt till flyktingstatus för en utlänning som är familjemedlem till en flykting men som saknar egna skyddsskäl.

Share Öppna i ny flik

Ansökan om överprövning av bussupphandling avslås

2023-10-03

 Region Blekinge genomför en upphandling av busstrafik enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Efter att regionen i januari 2023 tilldelat en av anbudsgivarna kontraktet ansökte en annan anbudsgivare om överprövning av upphandlingen och gjorde gällande vissa brister. Förvaltningsrätten avslår nu ansökan med motiveringen att det sökanden har anfört inte visar att det finns skäl att ingripa i upphandlingen.

Share Öppna i ny flik

Invändning om jäv ogillas i Vetlandamålet (B 1735-23)

2023-10-03

 Ledamöter från Hovrätten för Västra Sverige har idag (den 3 oktober 2023) prövat den jävsinvändning som framställts från en av försvararna och kommit fram till att den ska ogillas. Göta hovrätt planerar därför att hålla huvudförhandling som tänkt, med början i morgon (den 4 oktober 2023). Den som framfört invändningen kan dock anmäla missnöje mot beslutet inom en vecka. Om det görs bestämmer den rätt som fattat beslutet hur det ska få överklagas. Beroende på utfallet i den bedömningen kan det uppkomma hinder mot förhandlingen längre fram.

Share Öppna i ny flik

Invändning om jäv i Vetlandamålet (B 1735-23)

2023-10-03

 En av försvararna i Vetlandamålet kom sent under måndagen (2 oktober 2023) in med en invändning om jäv mot de ledamöter som är tänkta att avgöra målet. Till grund för invändningen anfördes att den åklagare som nu ska ta över målet i hovrätten tidigare varit anställd vid Göta hovrätt och haft arbetsgemenskap med de ledamöter som ska avgöra målet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-10-03

 I veckans blogginlägg får du veta mer om det framgångsrika utvecklingssamarbetet som Sveriges Domstolar bedriver i Bosnien och Hercegovina sedan några år. Inlägg är skrivet av Fredrik Bohlin som arbetar som domare på Ystad tingsrätt. Här på Södertörns tingsrätt är vi mycket glada över att vi har fått vara med i det här viktiga arbetet.

Share Öppna i ny flik

Södertälje tingsrätt meddelar dom i omfattande mål om människohandel m.m.

2023-09-29

 En 52-årig man som åtalats för människohandel mm döms till fängelse för grova bedrägerier mot sju personer, vilka betalat höga belopp och rest till Sverige från Indien för att bl.a. få arbete här.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i det mål som rör åtal för grov olovlig underrättelseverksamhet har avslutats

2023-09-28

 Huvudförhandlingen i målet har idag avslutats och dom kommer att meddelas den 26 oktober 2023. Tingsrätten har beslutat att den tilltalade ska kvarbli i häkte till dess att dom meddelas eller tingsrätten beslutar annat.

Share Öppna i ny flik

Ett steg närmare ny domstolsbyggnad för domstolarna i Växjö

2023-09-28

 Domstolsverket har genomfört en upphandling av ny domstolsbyggnad i Växjö. Efter anbudsvärdering har Domstolsverket nu lämnat tilldelningsbeslut. Den vinnande anbudsgivaren är Skanska och Vacse. Upphandlingen förutsätter regeringens godkännande.

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2023-09-28

 Regeringen har den 28 september utnämnt

Share Öppna i ny flik

Nu är det dags att söka till Mark- och miljöfiskal

2023-09-28

 I och med rekryteringsomgången i november 2023 finns det för fjärde året i rad möjlighet till att söka särskild domarutbildning med inriktning mot miljö- och fastighetsrätt samt plan-och byggrätt.