Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen dömer en programledare för en krimpodd för brott mot upphovsrättslagen

2020-01-31

 Patent- och marknadsdomstolen har idag dömt en programledare för en populär krimpodd till böter för brott mot upphovsrättslagen. Domstolen har bedömt att programledaren har varit grovt oaktsam när hon har producerat och publicerat ett poddavsnitt som gör intrång i upphovsrätten till boken Kakelugnsmordet.

Share Öppna i ny flik

Häktning för grovt vapenbrott

2020-01-30

 Södertörns tingsrätt har häktat en person så som på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott den 12 november 2019 i Vårby, Huddinge kommun.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring

2020-01-30

 En skada till följd av ett olycksfall som inträffat i samband med en friskvårdsaktivitet har inte ansetts utgöra en arbetsskada i arbetsskadeförsäkringens mening.

Share Öppna i ny flik

Fällande domar i ”vishingmålet”

2020-01-30

 Strax före jul avslutades en rättegång vid Ystads tingsrätt där fyra män stod åtalade för telefonbedrägerier riktade mot äldre personer. Idag meddelades domen som innebär att samtliga fälls för brott. En man döms till tre års fängelse för bl.a. 26 grova bedrägerier. Två döms för penningtvättsbrott och en för ett fall av bedrägeri, samtliga tre till villkorliga domar. Männen ska också i varierande grad betala skadestånd till de bedragna och i några fall till deras banker. Totalt uppgår skadeståndet till drygt två miljoner kr.

Share Öppna i ny flik

Domstolarnas och domarnas oberoende i populisttider

2020-01-29

 Läs HFDs ordförande Helena Jäderbloms krönika i senaste numret av tidningen Advokaten:

Share Öppna i ny flik

Rättegången gällande grovt förtal är avslutad

2020-01-29

 Huvudförhandlingen i målet avslutades den 28 januari 2020 efter två förhandlingsdagar. Dom kommer att meddelas den 11 februari 2020 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Bolag får inte förvärvstillstånd eftersom det inte är klarlagt att marken är avsedd för annat är jordbruk

2020-01-29

 Utanför Ängelholm ligger Nordens största e-handelskluster som idag omfattar en logistikyta om 77 000 kvadratmeter. Queenswall Två AB vill förvärva en fastighet i anslutning till befintliga handelskluster. Eftersom fastigheten inte ligger inom ett detaljplanerat område krävs tillstånd enligt jordförvärvslagen. För att bevilja tillstånd krävs antingen att fastigheten är avsedd för annat än jordbruk eller att det finns särskilda skäl.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avslutad i mål om dubbelmord i Sätra

2020-01-29

 Huvudförhandlingen angående två mord i Sätra den 10 april 2019 avslutades idag den 29 januari 2020.

Share Öppna i ny flik

Försäkringsbolag skadeståndsskyldigt vid oaktsam uppsägning av försäkring i förtid

2020-01-29

 En person som bedrev näringsverksamhet med boskapsskötsel m.m. och hade en företagsförsäkring, gjorde en polisanmälan om att ca 70 kor blivit stulna. Han kontaktade sedan sitt försäkringsbolag. Den förundersökning om stöld som inleddes lades ned. I stället blev försäkringstagaren själv misstänkt och mot sitt nekande åtalad för försök alternativt förberedelse till försäkringsbedrägeri. Försäkringsbolaget sade i det skedet upp försäkringen i förtid. Försäkringstagaren blev i en senare rättegång frikänd från anklagelserna. Högsta domstolen har nu kommit fram till att försäkringsbolaget är skadest...

Share Öppna i ny flik

Västra Götalands friskaste företag 2019

2020-01-29

 Göteborgs tingsrätt har utsetts till Västra Götalands läns friskaste företag i en tävling som arrangeras av Feelgood och går nu vidare som en av sju nominerade i landet till att vinna utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2019.