Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-12-11

 Barn som saknar vårdnadshavare i Sverige har rätt till ett offentligt biträde enligt 18 kap. 1 a § utlänningslagen även om detta inte har begärts.

Share Öppna i ny flik

Ta del av nya referat från HFD

2020-12-11

 Nu finns flera nya referat, om en mängd olika måltyper, på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg avslutad

2020-12-11

 Huvudförhandlingen i mål om grovt narkotikabrott i Vårberg m.m. avslutades den 10 december 2020.

Share Öppna i ny flik

Pappa och två söner döms för mord med hedersmotiv i Kiruna

2020-12-11

 En ung man blev i somras knivhuggen till döds på en lokalbuss i Kiruna. En man och hans två söner, 17 och 15 år döms nu för mord. Påföljden för pappan bestäms till livstidsfängelse. Sönerna får sluten ungdomsvård i 4 år respektive 2 år och 8 månader.

Share Öppna i ny flik

Talan om hävning p.g.a. tidigare användning av företagsnamn ogillas eftersom sådan användning inte visats

2020-12-11

 

Tvisten rör frågan om registrering av bifirma har skett trots pågående användning av förväxlingsbart kännetecken. Den som yrkat hävning har gjort gällande att innehavaren av den registrerade bifirman varit i ond tro. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning har det inte visats att det äldre kännetecknet användes vid tidpunkten för registrering av den omtvistade bifirman. Redan av detta skäl har hävningstalan ogillats. Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt Patent- och ...

Share Öppna i ny flik

Vilken instans kan återkalla ett flygcertifikat?

2020-12-10

 Transportstyrelsen har återkallat ett flygcertifikat, men kammarrätten har funnit att det bara kan göras av förvaltningsrätten efter ansökan av Transportstyrelsen.

Share Öppna i ny flik

Fel i badrum i en bostadsrättslägenhet medför att köparen får prisavdrag med 120 000 kr

2020-12-10

 Efter köp av en bostadsrätt för 2,2 miljoner kr upptäckte köparen fel i badrummet som medförde att tätskiktet måste göras om och badrummet totalrenoveras. Trots att bostadsrätten sålts i ”befintligt skick” ansågs fel föreligga då lägenheten var i väsentligt sämre skick än köparen hade fog att förutsätta.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om människorov m.m. vid begravningsplats

2020-12-10

 Rättegången där tingsrätten prövar åtalet för människorov, rån, misshandel och våldtäkt vid kyrkogården i Solna är avslutad vad gäller den händelsen.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder marknadsföring som ger intryck av att fiskolja har effekt på covid-19 och influensa.

2020-12-10

 Patent- och marknadsdomstolen har meddelat förbud för ett bolag och en privatperson att i marknadsföring av fiskolja och andra kosttillskott ge intryck att varan kan förebygga sjukdomar eller att den har vissa egenskaper när så inte är fallet. I samma avgörande fann domstolen att fyra Instagraminlägg saknade tillräcklig reklammarkering.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående sexualbrott mot barn

2020-12-10

 Tingsrätten dömer en 30-årig man för ett stort antal sexualbrott mot barn till fängelse i 6 år och 6 månader.