Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder viss spelreklam

2019-11-22

 Patent och marknadsdomstolen har idag meddelat ett förbud för ett spelbolag att marknadsföra sina speltjänster genom en s.k. takeover-annons och 20 olika marknadsföringspåståenden. Enligt domstolen strider bolagets marknadsföring mot kravet på måttfullhet som gäller vid marknadsföring av spel. Det är första gången som en domstol prövar måttfullhetskravet som infördes i svensk lagstiftning i januari 2017.

Share Öppna i ny flik

Begränsad öppethållning

2019-11-22

 Begränsade öppettider 29 november och 13 december

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om sexuellt ofredande

2019-11-22

 Den 25 och 27 november 2019 kommer tingsrätten att hålla huvudförhandling i ett i massmedia uppmärksammat mål i vilket åtalet rör tre fall av sexuella ofredanden. Förhandlingen kommer dag 1 att äga rum i sal 27 och dag 2 i sal 34. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i salarna. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser. Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara ...

Share Öppna i ny flik

Kostnadsersättning i konkurs – kostnad för informationsinhämtning från databas och schablonbelopp har accepterats

2019-11-20

 Två konkursförvaltare hade yrkat särskild ersättning för kostnad för informationsinhämtning från en databas avseende bl.a. framtagande av registerutdrag och rapporter. De hade även baserat yrkandena om kostnadsersättning på schablonberäkningar. Frågan i målen var om kostnaderna kunde ersättas.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i ärendet där en djurvårdare förolyckades i Orsa

2019-11-19

  Åtal väckt vid Mora tingsrätt mot två personer i ärendet där en djurvårdare förolyckades i Orsa Rovdjurspark den 4 augusti 2017.

Share Öppna i ny flik

Remissvar till Energimarknadsinspektionen

2019-11-19

 Remissvar avseende föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2)

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen angående grovt förtal

2019-11-19

 Som tingsrätten tidigare meddelat kommer huvudförhandling i ett medialt uppmärksammat mål angående grovt förtal att äga rum den 21 och 25 november 2019.

Share Öppna i ny flik

Person åtalad för dråp döms till fängelse

2019-11-18

 Tingsrätten har idag dömt den man som åtalats för dråp på sin sjuka hustru till fängelse i ett år och sex månader. Vid påföljdsbedömningen har hänsyn tagits till förmildrande omständigheter.

Share Öppna i ny flik

En 16-åring döms till rättspsykiatrisk vård för mord och förberedelse till mord

2019-11-18

 Tingsrätten dömde i dag en 16-åring för att ha mördat en jämnårig kamrat med en yxa på en plats mellan Rösjön och Edsviken i Sollentuna. 16-åringen dömdes samtidigt för förberedelse till mord av en äldre kamrat. 16-åringen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och att betala skade-stånd till målsägandena.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-11-15

 Beräkning av det förbehållsbelopp som krävs för att uppfylla försörjningskravet vid anhöriginvandring.