Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-12-16

 Regeringen har 16 december 2021:

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om grov mordbrand och vållande till annans död, grovt brott

2021-12-16

 En man har åtalats för grov mordbrand och vållande till annans död, grovt brott. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet den 17 och 20 december 2021 samt den 3 och 4 januari 2022, med början kl. 09:00 respektive dag.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har i dag dömt i ett mål om grova vapenbrott

2021-12-16

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om bland annat grovt vapenbrott i samband med inspelning av en musikvideo.

Share Öppna i ny flik

Barnkonventionen hindrade utmätning

2021-12-15

 En utmätning av en bostadsfastighet hävs med hänvisning till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention

Share Öppna i ny flik

Ansvar för personskada på ett aktivitetscenter

2021-12-15

 En mamma besökte ett aktivitetscenter tillsammans med sina barn. När hon under besöket hoppade på en luftkudde i en hoppgrop bröt hon fotleden. Hon krävde att centret på grund av oaktsamhet skulle hållas ansvarigt för hennes skada. Högsta domstolen kom dock fram till att omständigheterna inte var sådana att centret kunde anses ha gjort sig skyldigt till skadeståndsgrundande oaktsamhet.

Share Öppna i ny flik

Fällande domar i mål om matchfixning

2021-12-15

 Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dag dömt alla tilltalade i ett mål om matchfixning till villkorlig dom.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-12-14

 Veckans blogginlägg handlar om Sveriges Domstolars internationella experter som bidrar med sitt kunnande i andra länder. Inlägget är skrivet av Fredrika Blom som är tjänstledig från domarutbildningen och arbetar som internationell samordnare på Domstolsverkets Enhet för internationella relationer.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-12-14

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2021-12-14

 Avvisad talan i mål om rätt att ta del av allmän handling; fråga om en kommunal lantmäterimyndighet är en myndighet i den mening som avses i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. (Mål nr 3343-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1044-21)

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om försök till mord i Lycksele

2021-12-14

 En man har åtalats för försök till mord på sin mor och sina två minderåriga söner. Han har även åtalats för grovt olaga hot mot en 65-årig man. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet den 20 och 21 december, med början kl. 09.00 respektive dag.