Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ersättning för arbete med överklagande utan uppdrag

2022-10-21

 En offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning för arbete som försvararen vidtar i samband med ett överklagande utan uppdrag, om försvararen har haft fog att räkna med att den tilltalade önskade överklaga och därför skulle komma att utfärda en fullmakt till försvararen.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om planavgift vid bygglov

2022-10-21

 Ett bolag fick bygglov för ändrad användning av en fastighet. I samband med det fick bolaget betala en planavgift. Högsta domstolen har nu prövat om kommunen tillämpade rätt taxa vid avgiftsdebiteringen.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-10-21

 För att en person som är dömd till utvisning på grund av brott ska få vara fortsatt förvarstagen efter 3 år och 9 månader krävs att det pågår ett relevant och aktivt verkställighetsarbete och att det finns utsikter för verkställighet inom överskådlig tid.

Share Öppna i ny flik

Kunglig glans när Kammarrätten i Göteborg firade 50 år

2022-10-21

 I år är det 50 år sedan Kammarrätten i Göteborg startade sin verksamhet. Det uppmärksammades onsdagen den 19 oktober vid en högtidsceremoni i närvaro av domstolens medarbetare och bland andra kronprinsessan Victoria, prins Daniel, kammarrättens första president Nils Wentz, Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Helena Jäderblom, Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén och landshövdingen i Västra Götalands län Sten Tolgfors.

Share Öppna i ny flik

Dom i gruvmålet

2022-10-21

 Västmanlands tingsrätt har i dag dömt en 41-årig man till livstids fängelse, för grov våldtäkt och försök till mord vid Långgruvan utanför Norberg den 21 april i år.

Share Öppna i ny flik

En 19-årig man döms för försök till mord efter att ha blivit misshandlad dagen innan

2022-10-20

 Tingsrätten har i dag dömt en 19-årig man till tio års fängelse för ett mordförsök på en parkeringsplats i Helsingborg. Offret och två andra personer döms vidare för en misshandel av 19-åringen dagen dessförinnan.

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk undersökning ska göras i mål B 769-22

2022-10-19

 Skellefteå tingsrätt har den 19 oktober 2022 hållit fortsatt överläggning och kommit fram till att det föreligger övertygande bevisning om att den tilltalade har begått de åtalade gärningarna. Tingsrätten har därför beslutat att en rättspsykiatrisk undersökning ska inhämtas.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-10-19

 Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig när det inte har förelegat ett samtidigt eget och utomstående ägande under hela den föregående femårsperioden.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-10-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att ett bolag som förvärvar återbetalningsanspråk avseende hyra som överstiger skäligt belopp, vidtar åtgärder för att få de fordringar som anspråken avser fastställda och därefter i eget namn driver in fordringarna varken omsätter tjänster eller bedriver ekonomisk verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Matbord gör upphovsrättsintrång

2022-10-19

 Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Mio AB, Mio Försäljning AB och Mio e-handel AB att tillverka, marknadsföra och sälja en viss modell av matbord, eftersom modellen gör intrång i Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolags upphovsrätt till matbordet Palais Royal.