Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-10-18

 Med lagens nuvarande uppbyggnad kan inte uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter beviljas när utlänningen omfattas av ett avlägsnandebeslut som fått laga kraft.

Share Öppna i ny flik

Dom i Hjulstamålet

2022-10-18

 Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål om mord, mordförsök och grova vapenbrott i Hjulsta med koppling till kriminella nätverk.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer två personer för brott mot lagen om meddelarskydd

2022-10-18

 Tingsrätten meddelade idag dom i målet där tre personer på ett vårdbolag åtalats för brott mot lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. Tingsrätten dömer två av personerna och frikänner en tredje.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-10-18

 Veckans inlägg handlar om mediehantering i samband med ett uppmärksammat mål. Det är domaren Kajsa Hällje som har skrivit inlägget. Kajsa Hällje var ordförande i det så kallade Nytorgsmålet som var tingsrättens mest uppmärksammade mål under förra året.”

Share Öppna i ny flik

Information om den fortsatta rättegången i mål B 769-22

2022-10-17

 

Rättegången i mål B 769-22 kommer i sin helhet att hållas inom stängda dörrar, det vill säga även den del som avser slutanföranden.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förberedelse till mord i Helsingborg

2022-10-17

 Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag meddelat dom i ett överklagat mål från Helsingborgs tingsrätt om bland annat förberedelse till mord i Helsingborg. Liksom tingsrätten dömer hovrätten tre personer till fängelse medan tre personer frikänns.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-10-14

 Energimarknadsinspektionens förlag till nya föreskrifter för mätning av el

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-10-14

 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av gasnätsverksamhet

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-10-14

 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av elnätsverksamhet

Share Öppna i ny flik

Information om den fortsatta rättegången i mål B 769-22

2022-10-14

 

Tingsrätten har under förmiddagen hållit tilläggsförhör med den tilltalade. Därefter har vittnesförhör hållits. Förhör med vittnen kommer att pågå under resten av dagen samt under måndagen den 17 oktober. Rättegången hålls inom stängda dörrar och det är för närvarande oklart om någon ytterligare rättegångsdag kommer att behövas.

Information om någon del av slutanförandena, som tidigast kan hållas under eftermiddagen den ...