Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Information angående målet om Preemraff i Lysekil

2019-06-10

 Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil. Tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av cirka hundra privatpersoner och flera organisationer. Mark- och miljööverdomstolen har idag haft fortsatt föredragning angående frågan om klagorätt och prövningstillstånd. Beslut kommer att...

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på före detta hustru

2019-06-10

 Hässleholms tingsrätt har idag dömt en 43-årig man till livstids fängelse för mord, försök till mord och olaga hot.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om återkallelse av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin

2019-06-07

 Särskilda skäl för att återkalla en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin föreligger när Arbetsförmedlingen har gjort vad som inom ramen för programmet ankommer på myndigheten, men utan att det har resulterat i att deltagaren har fått ett arbete.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-06-07

 En tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning utgör tillträde till evenemang.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bevissäkring m.m.

2019-06-07

 Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om kammarrätten, mot bakgrund av artiklarna 8 och 13 EKMR, borde ha prövat ett överklagande av en dom om bevissäkring i sak trots att domen var verkställd vid tidpunkten för överklagandet. (Mål nr 6422-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6522-18).  

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tobaksskatt m.m.

2019-06-07

 Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en viss tobaksprodukt är skattepliktig till tobaksskatt. (Mål nr 4028--4029-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6174--6175-17).

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar mål om ansvar för felparkeringsavgift

2019-06-07

 En bil såldes mot full betalning till en person med falsk identitet som registrerades som bilens ägare. Därefter felparkerades bilen. Sedan säljaren på grund av köparens falska identitet på nytt registrerats som ägare var frågan i målet om säljaren skulle bli ansvarig för betalning av felparkeringsavgiften. Högsta domstolen har besvarat frågan med ett nej.

Share Öppna i ny flik

21-åring döms för att ha dödat en person och försökt döda tre personer på Censorsgatan, i september 2016

2019-06-07

 Malmö tingsrätt har i dag dömt en 21-årig man för mord, försök till mord och framkallande av fara för annan. Brotten skedde på Censorsgatan i Malmö. Han har även dömts för grovt vapenbrott samma dag.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd till prövning i Kammarrätten i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter

2019-06-05

 Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i kammarrätten i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter. Anstånd medges med betalningen av inkomstskatten till dess att kammarrätten prövat anståndsmålet eller förordnar annat.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom för skottlossningen i Värnamo

2019-06-05

 Tingsrätten har idag frikänt fyra 20-åriga män för försök till mord vid en skottlossning i centrala Värnamo den 10 januari 2019. Två av männen döms för narkotika- och dopningsbrott.