Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-10-04

 Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt. Ett bolags uthyrning av möblerade lägenheter, med en hyrestid om fyra respektive fem månader, med möjlighet till förlängning, har inte ansetts utgöra skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-10-03

 Dom i mål om rättsprövning avseende naturreservat i Skellefteå kommun.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg m.m.

2019-10-03

 Frågan gäller tillämplig skattesats för uppdrag som programledare. (Mål nr 1508-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2340-18).

Share Öppna i ny flik

Rättegången om bilbränderna i Västra Frölunda inleds måndagen den 7 oktober 2019

2019-10-03

 I augusti 2018 sattes ett stort antal bilar i brand i Västra Frölunda, Göteborg. Åklagare väckte i september åtal mot sex unga män. Tre av männen har åtalats för grov skadegörelse och våldsamt upplopp. De tre andra har åtalats för medhjälp till grov skadegörelse.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt frikänner tre polismän för brott i samband med polisskjutningen av en 20-årig man i Stockholm

2019-10-03

 Tingsrätten har idag meddelat dom i målet om polisskjutningen av en ung man. Enligt tingsrätten befann sig två poliser som sköt i en inbillad nödvärnssituation. Polisinsatschefen frikänns för att det inte har bevisats att han har underlåtit att handla på ett korrekt sätt.

Share Öppna i ny flik

Målet ang. dråp

2019-10-02

 B 593-19

Share Öppna i ny flik

Domen i det så kallade Östersundsmålet

2019-10-02

 B 785-18

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om upphandlingsskadeavgift

2019-10-02

 Fråga om ett avtal, om bl.a. driften av ett äldreboende, som har ingåtts mellan en kommun och en stiftelse inom ramen för ett s.k. idéburet offentligt partnerskap omfattas av upphandlingslagstiftningen. (Mål nr 3165-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3556-18).

Share Öppna i ny flik

Omfattande mål om synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling inleds den 9 oktober 2019

2019-10-01

 Nationella åklagaravdelningen – Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (åklagarna) har den 1 oktober 2019 lämnat in en stämningsansökan mot femton personer som åtalas för narkotikabrott och narkotikasmuggling. Brotten rubriceras i de flesta fallen som synnerligen grova brott. Huvudförhandlingen inleds vid Göteborgs tingsrätt den 9 oktober 2019 och förväntas pågå fram till månadsskiftet mars/april 2020.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukersättning

2019-10-01

 Fråga om hur bedömningen ska göras av om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt när den försäkrade inom en förhållandevis kort tid kommer att uppnå 65 års ålder. (Mål nr 3357-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 378-19).