Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om sexuellt ofredande

2019-11-22

 Den 25 och 27 november 2019 kommer tingsrätten att hålla huvudförhandling i ett i massmedia uppmärksammat mål i vilket åtalet rör tre fall av sexuella ofredanden. Förhandlingen kommer dag 1 att äga rum i sal 27 och dag 2 i sal 34. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i salarna. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser. Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara ...

Share Öppna i ny flik

Kostnadsersättning i konkurs – kostnad för informationsinhämtning från databas och schablonbelopp har accepterats

2019-11-20

 Två konkursförvaltare hade yrkat särskild ersättning för kostnad för informationsinhämtning från en databas avseende bl.a. framtagande av registerutdrag och rapporter. De hade även baserat yrkandena om kostnadsersättning på schablonberäkningar. Frågan i målen var om kostnaderna kunde ersättas.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i ärendet där en djurvårdare förolyckades i Orsa

2019-11-19

  Åtal väckt vid Mora tingsrätt mot två personer i ärendet där en djurvårdare förolyckades i Orsa Rovdjurspark den 4 augusti 2017.

Share Öppna i ny flik

Remissvar till Energimarknadsinspektionen

2019-11-19

 Remissvar avseende föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2)

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen angående grovt förtal

2019-11-19

 Som tingsrätten tidigare meddelat kommer huvudförhandling i ett medialt uppmärksammat mål angående grovt förtal att äga rum den 21 och 25 november 2019.

Share Öppna i ny flik

Person åtalad för dråp döms till fängelse

2019-11-18

 Tingsrätten har idag dömt den man som åtalats för dråp på sin sjuka hustru till fängelse i ett år och sex månader. Vid påföljdsbedömningen har hänsyn tagits till förmildrande omständigheter.

Share Öppna i ny flik

En 16-åring döms till rättspsykiatrisk vård för mord och förberedelse till mord

2019-11-18

 Tingsrätten dömde i dag en 16-åring för att ha mördat en jämnårig kamrat med en yxa på en plats mellan Rösjön och Edsviken i Sollentuna. 16-åringen dömdes samtidigt för förberedelse till mord av en äldre kamrat. 16-åringen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och att betala skade-stånd till målsägandena.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-11-15

 Beräkning av det förbehållsbelopp som krävs för att uppfylla försörjningskravet vid anhöriginvandring.

Share Öppna i ny flik

Information om dom i målet där en 16-åring åtalats för bl.a. mord av en jämnårig kamrat i närheten av Rösjön i Sollentuna

2019-11-15

 Domen i målet kommer att ges måndagen den 18 november kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Preliminär tidsplan i mål M 11730-18, Preemraff i Lysekil

2019-11-15

 Efter att Mark- och miljööverdomstolen meddelade prövningstillstånd i målet har regeringen beslutat att förbehålla sig prövningen av tillåtligheten av sökt verksamhet. Det innebär att Mark- och miljööverdomstolen, efter handläggning av målet, i stället för att meddela dom ska överlämna målet till regeringen med ett eget yttrande.