Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt frikänner tre polismän för brott i samband med polisskjutningen av en 20-årig man i Stockholm

2019-10-03

 Tingsrätten har idag meddelat dom i målet om polisskjutningen av en ung man. Enligt tingsrätten befann sig två poliser som sköt i en inbillad nödvärnssituation. Polisinsatschefen frikänns för att det inte har bevisats att han har underlåtit att handla på ett korrekt sätt.

Share Öppna i ny flik

Målet ang. dråp

2019-10-02

 B 593-19

Share Öppna i ny flik

Domen i det så kallade Östersundsmålet

2019-10-02

 B 785-18

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om upphandlingsskadeavgift

2019-10-02

 Fråga om ett avtal, om bl.a. driften av ett äldreboende, som har ingåtts mellan en kommun och en stiftelse inom ramen för ett s.k. idéburet offentligt partnerskap omfattas av upphandlingslagstiftningen. (Mål nr 3165-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3556-18).

Share Öppna i ny flik

Omfattande mål om synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling inleds den 9 oktober 2019

2019-10-01

 Nationella åklagaravdelningen – Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (åklagarna) har den 1 oktober 2019 lämnat in en stämningsansökan mot femton personer som åtalas för narkotikabrott och narkotikasmuggling. Brotten rubriceras i de flesta fallen som synnerligen grova brott. Huvudförhandlingen inleds vid Göteborgs tingsrätt den 9 oktober 2019 och förväntas pågå fram till månadsskiftet mars/april 2020.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukersättning

2019-10-01

 Fråga om hur bedömningen ska göras av om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt när den försäkrade inom en förhållandevis kort tid kommer att uppnå 65 års ålder. (Mål nr 3357-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 378-19).

Share Öppna i ny flik

Fortsatt huvudförhandling i det s.k. Casinomålet

2019-10-01

 Huvudförhandlingen i det s.k. Casinomålet går nu in i sitt slutskede. Förhandlingen beräknas avslutas den 4 oktober 2019, och kommer de tre sista dagarna, dvs den 2-4 oktober 2019 att hållas i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2019-09-30

 Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om renoveringsarbeten som utförts på en fastighet vid byte av hyresgäst har samband med den tidigare, skattepliktiga uthyrningen eller med den nya, från skatteplikt undantagna uthyrningen (Mål nr 2412--2414-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7322--7324-17).

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i målet om polisskjutningen av en ung man i Stockholm – tre poliser åtalade för brott

2019-09-30

 Dom i målet meddelas torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 14.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och något senare hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Pressat för migrationsdomstolarna – och mer ansträngt blir det

2019-09-27

 Antalet mål kopplade till anknytning, medborgarskap och arbetstillstånd förväntas öka rejält under de kommande åren. Trots det får migrationsdomstolarna kraftigt minskade anslag i budgeten. Det innebär att tusentals människor riskerar att hamna i årslång väntan på besked.