Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tidpunkt för beslut i det s.k. Högskoleprovsmålet

2019-05-29

 Domen i det s.k. Högskoleprovsmålet (Norrköpings tingsrätts mål B 1296-18) har överklagats av flera av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2019-05-29

 Fråga om en försäkrad i ett visst fall har rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter det att hon avbrutit sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (Mål nr 1961-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 843-18).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2019-05-29

 Fråga om en försäkrad, som varit tjänstledig från sitt arbete för studier, i visst fall har rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter det att hon avbrutit sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (Mål nr 1962-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 126-18).

Share Öppna i ny flik

Kammarkollegiets IT-upphandlingar ska göras om

2019-05-28

 Förvaltningsrätten har idag beslutat att två av Kammarkollegiets upphandlingar avseende ramavtal för konsulttjänster inom IT-området ska göras om då upphandlingsunderlaget utformats i strid med likabehandlingsprincipen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan beträffande mordmål i Enskededalen

2019-05-28

 Huvudförhandlingen i målet beträffande mord den 16 december 2018 i Enskededalen. kommer att inledas den 3 juni 2019 kl. 09.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om efterlevandeförmån

2019-05-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en skada till följd av en olyckshändelse som inträffat i samband med intag av mat på arbetsplatsen under ett måltidsuppehåll har sådant samband med arbetet att det är fråga om en arbetsskada.

Share Öppna i ny flik

Föräldrar döms för allvarliga omsorgsbrister, B 5538-18

2019-05-28

 Tingsrätten har i dag dömt två föräldrar för vållande till kroppsskada, grovt brott, sedan de inte gett sitt barn tillräckligt med näring och därmed orsakat att barnet svultit. Eftersom de inte överlämnade barnet efter att det omhändertagits enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) döms de också för egenmäktighet med barn, grovt brott. För den ena föräldern har påföljden...

Share Öppna i ny flik

Dom mot man som sköt gäst med hagelgevär

2019-05-28

 Vänersborgs tingsrätt dömde idag en 32-årig man till ansvar för mord och brott mot griftefrid till fängelse i 18 år. Tingsrätten dömde samtidigt mannens sambo, en 28-årig kvinna till ansvar för grovt skyddande av brottsling och bestämde påföljden för henne till villkorlig dom.

Share Öppna i ny flik

Tre dömda för allvarliga narkotikabrott till långa fängelsestraff

2019-05-28

 Tingsrätten har idag dömt en 30-årig utländsk medborgare för grovt narkotikabrott till fängelse fem år och utvisning på femton år samt en 27-åring och en 31-åring för synnerligt grovt narkotikabrott i båda fallen till fängelse sex år. Samtliga tre har agerat som kurirer vilka hämtat och sedan transporterat narkotika som levererats från en utlands¬¬registrerad lastbil i Jönköpingsområdet....

Share Öppna i ny flik

Att lagra varor som skyddas av upphovsrätt är straffbart om varorna är avsedda för försäljning

2019-05-28

 En butiksägare sålde kläder med upphovsrättsligt skyddade motiv. Förutom kläder i butiken lagrade ägaren liknande kläder i två olika lager. Han åtalades för att ha begått brott mot bl.a. upphovsrättslagen. Högsta domstolen har kommit fram till att butiksägaren ska dömas även beträffande de lagrade varorna.