Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukersättning

2019-10-01

 Fråga om hur bedömningen ska göras av om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt när den försäkrade inom en förhållandevis kort tid kommer att uppnå 65 års ålder. (Mål nr 3357-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 378-19).

Share Öppna i ny flik

Fortsatt huvudförhandling i det s.k. Casinomålet

2019-10-01

 Huvudförhandlingen i det s.k. Casinomålet går nu in i sitt slutskede. Förhandlingen beräknas avslutas den 4 oktober 2019, och kommer de tre sista dagarna, dvs den 2-4 oktober 2019 att hållas i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2019-09-30

 Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om renoveringsarbeten som utförts på en fastighet vid byte av hyresgäst har samband med den tidigare, skattepliktiga uthyrningen eller med den nya, från skatteplikt undantagna uthyrningen (Mål nr 2412--2414-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7322--7324-17).

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i målet om polisskjutningen av en ung man i Stockholm – tre poliser åtalade för brott

2019-09-30

 Dom i målet meddelas torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 14.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och något senare hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Pressat för migrationsdomstolarna – och mer ansträngt blir det

2019-09-27

 Antalet mål kopplade till anknytning, medborgarskap och arbetstillstånd förväntas öka rejält under de kommande åren. Trots det får migrationsdomstolarna kraftigt minskade anslag i budgeten. Det innebär att tusentals människor riskerar att hamna i årslång väntan på besked.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2019-09-27

 Remissvar avseende SOU 2018:5 Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2019-09-27

 Promemorian Sänkt skatt på drivmedel

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt bedrägeri

2019-09-27

 Tingsrätten har idag frikänt en tilltalad från åtal för grovt bedrägeri.

Share Öppna i ny flik

Förhandlingen i Östersundsmålet

2019-09-27

 Förhandlingen i det så kallade Östersundsmålet fortsätter på måndag 30 september klockan 10:30.

Share Öppna i ny flik

Åtalade för skjutningar i Årsta försatta på fri fot

2019-09-26

 Huvudförhandlingen mot de tre unga män som åtalats för bl.a. försök till mord och grovt vapenbrott efter skjutningar i Årsta i februari och april i år avslutades idag. Tingsrätten har släppt de tre männen, eftersom det inte finns skäl för fortsatt häktning av någon av dem.