Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt dömer tre personer för grov våldtäkt i Björns trädgård på Södermalm i Stockholm

2019-05-27

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål om grov våldtäkt. Tre män döms enligt den nya sexualbrottslagen som bygger på frivillighet. Två av dem döms till fängelsestraff medan den tredje döms till rättspsykiatrisk vård.

Share Öppna i ny flik

Färdtjänstnämnden har inte haft rätt att begränsa antalet resor

2019-05-27

 Färdtjänstnämnden har gjort gällande att begränsningen av antalet färdtjänstresor varit ett politiskt beslut som inte går att överklaga enligt färdtjänstlagen. Idag har förvaltningsrätten i de första fyra av ett flertal mål bedömt att individuella och överklagbara beslut har fattats för varje klagande genom det informationsbrev som nämnden skickat ut. Färdtjänstnämnden har inte visat att det...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2019-05-27

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat förutsättningarna för att bevilja ekonomiskt bistånd för en tandläkarundersökning som redan har genomförts.

Share Öppna i ny flik

En samlad lista över namnen på Högsta domstolens avgöranden

2019-05-27

 De namn som Högsta domstolen ibland ger sina avgöranden har hittills endast funnits lätt åtkomliga om avgörandet meddelats 2017 eller senare. Nu finns en samlad lista över samtliga namn – även avseende äldre avgöranden – publicerad på webbplatsen.

Share Öppna i ny flik

Mordet i Moholm

2019-05-27

 Skaraborgs tingsrätt dömde i februari en man för mord m.fl. gärningar till 18 års fängelse. Även hovrätten dömer nu den åtalade mannen för mord. Hovrätten, som friar mannen från ansvar för en av de övriga åtalade gärningarna, fastställer tingsrättens straff på 18 års fängelse. Två av hovrättens ledamöter är dock skiljaktiga och vill bestämma straffet till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen beslutar om fortsatt föredragning i målet om Preemraff i Lysekil

2019-05-24

 

Share Öppna i ny flik

Inget undantag från regler om reservkraft i mobilnätet

2019-05-24

 Förvaltningsrätten har i dag avslagit Tele2 AB och Telia AB:s överklagande av Post- och Telestyrelsens beslut att inte bevilja bolagen undantag från kravet på fyra timmars reservkraft i några av de tillgångar för mobil kommunikation som bolagen äger. Förvaltningsrätten har gjort bedömningen att bolagen inte har visat att åtgärden att införa reservkraft med en säkringstid på fyra timmar är...

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen häver Crocs varumärke

2019-05-24

 Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat en dom i en varumärkestvist mellan Crocs och ÖoB. Tvisten har gällt en varumärkesregistrering av skon Crocs Classic, ibland även kallad ”Foppatoffeln”. Crocs har påstått i målet att ÖoB har begått varumärkesintrång genom att under åren 2014–2015 sälja billigare kopior av Crocs Classic. ÖoB har i sin tur hävdat att Crocs aldrig borde ha fått...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelas inte i mål om skadestånd efter terroristattentatet på Drottninggatan

2019-05-23

 I rättegången efter terroristattentatet på Drottninggatan år 2017 förpliktigades den tilltalade bl.a. att betala skadestånd till pappan till en flicka som dödades i attentatet. Det utdömda beloppet var lägre än vad pappan hade begärt. Hovrätten har beviljat flickans pappa 100 000 kr i ersättning för psykiskt lidande. Flickans pappa har emellertid begärt skadestånd med 300 000 kr för kränkning o...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen tar ställning i mål om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

2019-05-23

 I det ena målet hade en biljettkontrollant vid Storstockholms Lokaltrafik (SL) debiterat en kvinna tilläggsavgift därför att hon hade rest med en studentbiljett utan att kunna visa upp någon studentlegitimation. Den utpekade kvinnan förnekade att hon var identisk med den person som kontrollanten hade stoppat. I målet var klarlagt att den stoppade resenären inte hade visat upp någon legitimation...