Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fastighetsskatten för vindkraftverk inte högre än 0,2 procent

2018-05-18

 Kammarrätten har i en dom bedömt att fastighetsskatten för vindkraftverk inte kan tas ut med någon annan skattesats än 0,2 procent.

Share Öppna i ny flik

En person häktad misstänkt för grov kvinnofridskränkning

2018-05-17

 Nacka tingsrätt har i dag hållit häktningsförhandling och beslutat att häkta en person för grov kvinnofridskränkning.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-05-17

 Regeringen har den 17 maj 2018

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om offentlig upphandling

2018-05-17

 När en förvaltningsdomstol i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena parten därför inte får del av ska domstolens granskning ske endast utifrån de skäl som medförde att handlingarna hämtades in.

Share Öppna i ny flik

Öppet Hus 26 maj 2018

2018-05-17

 Efter renovering och ombyggnation ordnar Kalmar tingsrätt Öppet Hus för att inviga lokalerna. Alla är hjärtligt välkomna!

Share Öppna i ny flik

16 års fängelse för mordet på Berghem

2018-05-17

 Umeå tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där en man åtalats för bl.a. mord på en kvinna i hennes hem på Berghem. Påföljden bestäms till 16 års fängelse och tingsrätten beslutar också att utvisa mannen på livstid.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer livstidsdomen mot den man som mördade sin före detta flickvän i Forsa utanför Hudiksvall

2018-05-17

 Liksom tingsrätten anser hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att mannen natten den 14 maj 2017 uppsåtligen dödade kvinnan. Straffet bestäms till livstids fängelse mot bakgrund av det besinningslösa och omfattande våld som användes vid gärningen och de kränkande handlingar som mannen utfört mot kvinnans kropp efter döden. I övrigt instämmer hovrätten med tingsrätten rörande bland ann...

Share Öppna i ny flik

Bolag i intressegemenskap med Investor AB får inte göra avdrag för vissa ränteutgifter

2018-05-16

 Kammarrätten har idag beslutat att Indif AB, Rotca AB och Instoria Sweden AB, som är i intressegemenskap med Investor AB, inte får göra avdrag för vissa ränteutgifter som bolagen har haft till Investor AB under beskattningsåren 2013 och 2014.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-05-16

 En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete har under tre månader av sin fyraåriga tillståndstid haft en lön som understigit schablonbeloppet och arbetsgivaren har inte redovisat hans semesterförmåner på ett tydligt sätt. Vid en helhetsbedömning av om förutsättningarna för tillstånd varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioder har anställningsvillkoren inte bedömt...

Share Öppna i ny flik

”Taximördare” får livstidsstraff omvandlat till 25 års fängelse

2018-05-16

 Den 30 oktober 2002 dömde Sundsvalls tingsrätt en rysk medborgare, född 1978, för mord, människorov och grovt rån till fängelse på livstid. Dessutom beslöt Sundsvalls tingsrätt att den dömde skulle utvisas från Sverige samt meddelade honom förbud mot att någonsin återvända till Sverige. (I en senare dom från Sundsvalls tingsrätt i samma mål dömdes även ytterligare person för samma brott till...