Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Åtalet i det så kallade Notviken-målet

2022-01-19

 Huvudförhandling i målet kommer att hållas under tolv förhandlingsdagar, med start den 1 februari 2022 kl. 9.00. Förhandlingen kommer att pågå under fyra veckor och den kommer att hållas i sal 2 på tingsrätten. Under förhandlingsdagarna kommer även andra åtal än händelsen den 30 juli 2021 att avhandlas.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-01-19

 Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om de nya reglerna om slopad straffreduktion för unga myndiga som trädde i kraft vid årsskiftet. I inlägget kan du läsa vad Martin Rhodin, ämnesråd vid straffrättsenheten på Justitiedepartementet, berättat för oss om lagändringarna och bakgrunden till införandet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord på Årstabron

2022-01-19

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål om mord som begicks på Årstabron den 17 september 2020.

Share Öppna i ny flik

Nytt kompletterande pressmeddelande rörande huvudförhandlingen i mål om folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse i Syrien

2022-01-18

 

På grund av sjukdomsfall utgår förhandlingsdagen den 19 januari 2022. Fortsatt huvudförhandling kommer istället, med ändring av vad som tidigare angetts, att äga rum den 26, 27 och 28 januari 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetsmiljöbrott

2022-01-18

 

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ovanstående mål som rör en sprängningsolycka som inträffade år 2015 där en person avled. I domen har en person dömts för grovt arbetsmiljöbrott till villkorlig dom. Denne har också förpliktats att solidariskt med sin arbetsgivare utge skadestånd till den avlidnes efterlevande. I övrigt hänvisas till domen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-01-17

 Byggnadsarbeten som har bestått av installation av pentryn i samtliga studentrum i en byggnad och ombyggnation av de gemensamma köken och matsalarna till bostadslägenheter har ansetts inte ge rätt till direktavdrag vid beskattningen.

Share Öppna i ny flik

Upphandling av Mälartåg Etapp 2 ska inte göras om

2022-01-17

 Kammarrätten bedömer att det inte finns förutsättningar att ingripa mot den aktuella upphandlingen. Detta innebär att beslutet att tilldela MTR Jota AB (numera MTR Mälartåg AB) uppdraget står sig.

Share Öppna i ny flik

Generaldirektörens privata sms och e-postlogg lämnas inte ut till SVT

2022-01-14

 Kammarrätten har beslutat att inte lämna ut generaldirektören på Skogsstyrelsens privata sms och e-postlogg för hans privata e-postadress. Domstolen bedömer att sms:en inte omfattas av handlingsoffentligheten och att e-postloggen inte är en allmän handling eftersom den inte förvaras på Skogsstyrelsen.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-01-14

 Remissvar avseende betänkandet Åtgärder mot matchfixning och olicensierad verksamhet (Ds nr 2021:29)

Share Öppna i ny flik

Rekord för videokonferenser i domstolarna

2022-01-14

 Att använda videokonferens vid förhandlingar i landets domstolar har ökat med ungefär 40 procent det senaste året. Under 2021 ringdes mer än 180 000 videokonferenssamtal till/från förhandlingssalar, vilket är rekord. Året innan var motsvarande siffra 127 000.