Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2021-10-21

 Beslut i mål om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Malmö tingsrätt blir digital

2021-10-21

 Den 25 oktober 2021 övergår tingsrätten till en digital målhantering.

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring nu i Sveriges sex största städer

2021-10-21

 Arbetssättet snabbare lagföring, som minskar tiden från brott till dom, utvidgas vid årsskiftet efter beslut av regeringen den 20 oktober. Det kommer då att användas i Sveriges sex största städer och i cirka hälften av alla tingsrätter.

Share Öppna i ny flik

Dom: Idrottsförening måste ställa ut resegaranti

2021-10-21

 Kammarrätten anser att en idrottsförening som årligen arrangerar en stor handbollsturnering för barn och ungdomar måste ställa ut resegaranti.

Share Öppna i ny flik

Förhandling om rån i Solna tingsrätt

2021-10-21

 Rättegång i mål om rån m.m. börjar den 22 oktober och avslutas den 25 oktober 2021.

Share Öppna i ny flik

Efter Riksrevisionens rapport: ”Domstolsverket arbetar med frågan”

2021-10-21

 I en granskningsrapport från Riksrevisionen påpekas brister i domstolarnas hantering av ersättning till rättsliga biträden, så kallade kostnadsräkningar eller advokatarvoden. Domstolsverket arbetar sedan en tid tillbaka med att analysera kostnaderna och i det arbetet blir rapportens slutsatser viktiga.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-10-20

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om etableringsersättning

2021-10-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat vad som kan vara särskilda skäl för att betala ut etableringsersättning då en ansökan har lämnats in för sent.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om aktivitetsstöd

2021-10-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat vad som kan vara särskilda skäl för att betala ut aktivitetsstöd då en ansökan har lämnats in för sent.

Share Öppna i ny flik

Ändrad plan för sista dagen i huvudförhandlingen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-10-20

 Planen för den sista dagen i huvudförhandlingen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen har ändrats.