Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer 18-årig man för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik

2018-10-19

 Hovrätten för Övre Norrland har idag dömt den 18-årige mannen för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik den 24 december 2017. Hovrätten har bestämt påföljden till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om upphandling

2018-10-19

 Dom i mål i frågan om tillämpning av de allmänna principerna för upphandling vid en överprövning av en direktupphandling.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om resning

2018-10-19

 Ansökan om resning i Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 937-11 (HFD:s mål nr 182-12) angående tobaksskatt samt skattetillägg.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen beviljar resning i ett mål om betalningsföreläggande

2018-10-19

 En person förpliktades i ett mål om betalningsföreläggande att betala ett kapitalbelopp och ränta. Trots att kvinnan aldrig motsatte sig föreläggandet har Högsta domstolen nu undanröjt utslaget i målet, eftersom borgenären ansågs ha bedrivit en otillbörlig verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om fastighetstaxering m.m.

2018-10-19

 Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om byggnad som används som bostad åt studerande vid en folkhögskola ska indelas i byggnadstypen specialbyggnad i form av skolbyggnad eller i byggnadstypen hyreshus. (Mål nr 1351-1352-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4223-4224-16).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp

2018-10-19

 Örebro tingsrätt har idag dömt en 32-årig man för 61 fall av yttrandefri-hetsbrottet hets mot folkgrupp med anledning av material som publice-rats på hemsidan www.nordfront.se. Mannen frias dock i 46 fall.

Share Öppna i ny flik

17-årig pojke dömd för mord på sin mamma

2018-10-19

 Attunda tingsrätt har idag dömt en 17-årig pojke för att med hammare och kniv ha dödat sin mamma i deras gemensamma hem. Gärningen bedöms som mord och 17-åringen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-10-18

 Om en anknytningsperson med tidsbegränsat uppehållstillstånd och status som alternativt skyddsbehövande kan anses ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd får bedömas utifrån hur troligt det är att skyddsbehovet kvarstår när nuvarande tillstånd löper ut. Här måste både de individuella skyddsskälen och aktuell landinformation beaktas. Även möjligheten att få...

Share Öppna i ny flik

Bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för koncerninterna räntor

2018-10-18

 Ett antal svenska bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag trots att de svenska bolagen är i intressegemenskap med det nederländska bolaget. Det beslutade Kammarrätten i Stockholm i dag.

Share Öppna i ny flik

35-årig man döms till livstids fängelse för ett mord begånget i december 2016

2018-10-18

 Tingsrätten har kommit fram till att den man som den 10 december 2016 sköts till döds genom ett sönderslaget fönster, blev mördad. Den döde mannens fru hade en relation med den 35-årige man som döms för att ha genomfört mordet. Kvinnan döms för medhjälp till mord för att ha lämnat nödvändiga upplysningar till mördaren. I rummet där mordet skedde fanns förutom den döde mannen och hans fru även...