Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver beslut om bidrag inom ramen för Kickstart

2021-06-11

 Förvaltningsrätten har bedömt att besluten om bidrag till utvecklingsprojekt inom ramen för Kickstart via Linköpings kommun utgör ett otillåtet stöd till enskilda näringsidkare.

Share Öppna i ny flik

Deldom i mål om byte av efternamn samt ersättning för rättegångskostnader

2021-06-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet prövat frågan om en EU-medborgare får byta sitt efternamn till ett nybildat efternamn som har godkänts i ett annat land inom EU. Även fråga om ersättning för rättegångskostnader kan beviljas i målet.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om sexuella övergrepp mot barn avslutad

2021-06-11

 Huvudförhandlingen i mål om sexuella övergrepp mot barn som pågått sedan den 19 april 2021 är nu avslutad. Tingsrätten bedömer i dagsläget att det behövs fyra veckor för att sammanställa domen. Dom i målet kommer att meddelas den 9 juli 2021 kl 11.00. De två åtalade som har varit frihetsberövade ska kvarbli häkte i avvaktan på domen.

Share Öppna i ny flik

Friande dom även i hovrätten för åtal om hustrumord

2021-06-11

 Även hovrätten friar den man som åtalats för att ha förmått sin hustru att ta gift och därefter kvävt eller strypt henne till döds.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ogillar åtalet i det s.k. akupunkturmålet

2021-06-11

 Hovrätten fastställer tingsrättens dom och ogillar åtalet avseende grovt vållande till annans död i det s.k. akupunkturmålet.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för mordförsök

2021-06-11

 Efter skottlossningen den 11 juni 2019 i anslutning till Carl Kuylenstjernas väg i Halmstad döms nu en av skyttarna till 12 års fängelse för försök till mord och grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2021-06-10

 En statlig myndighet har inte haft rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-06-10

 När en tredjelandsmedborgare får uppehållsrätt från förälder som är EES-medborgare behöver han eller hon inte ha bott tillsammans med föräldern för att kraven för permanent uppehållsrätt ska vara uppfyllda.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen

2021-06-10

 Den som har tillstånd att använda radiosändare är skyldig att betala en avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen även om den utrustning som används inte omfattas av den lagen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-06-10

 Regeringen har den 10 juni utnämnt: