Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

2020-03-24

 

Överprövning av avtals giltighet; fråga om förutsättningarna enligt 17 kap. 13 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling för att en leverantör ska få bytas ut mot en annan leverantör utan ny upphandling. (Mål nr 5807-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10204-18).

Share Öppna i ny flik

Kvinna döms för grovt förtal av komiker

2020-03-24

 Solna tingsrätt har i dag dömt en kvinna för grovt förtal av en känd manlig komiker och skribent. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 50 dagsböter. Kvinnan ska också betala skadestånd till mannen med drygt 50 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om dödsolycka på Örbyleden

2020-03-24

 Tingsrätten har idag dömt en 20-årig person för bl.a. vållande till annans död, grovt brott, på Örbyleden den 14 januari 2020.

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande i frågan om bostadshyresgäst genom passivitet kan bli skyldig betala höjd hyra

2020-03-24

 Hyresnämnden i Linköping har den senaste tiden fått ett stort antal förfrågningar huruvida bostadshyresgäst genom passivitet kan bli skyldig att betala höjd hyra. Dessa frågor är relaterade till det fall att hyresvärden har tillämpat en passivitetsregel i hyreslagen (12 kap 54 a § jordabalken).

Share Öppna i ny flik

Nämndemän

2020-03-23

  Tingsrätten kommer tills vidare inte kalla in nämndemän som är 70 år eller äldre för tjänstgöring. De nämndemän som är 70 år eller äldre som redan sitter i pågående förhandlingar, om inget särskilt föranleder annan bedömning, fullgör sin tjänstgöring. Detta innebär att nämndemän yngre än 70 år kan komma att tillfrågas om tjänstgöring i större omfattning än annars. Vid frågor kontakta Bertil Jarl, tel 016 – 4...

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i ett mål om mord för mer än 24 år sedan

2020-03-23

 Tingsrätten frikände i dag en man som åtalats för ett mord som ska ha begåtts i december 1995. Enligt tingsrätten har åklagaren inte bevisat att den åtalade mannen är gärningsman. Eftersom mannen har frikänts har skadeståndskraven från den dödes anhöriga avslagits.

Share Öppna i ny flik

Så arbetar domstolarna för att säkra tillgången på nämndemän

2020-03-20

 Med anledning av den pågående pandemin är situationen vid landets domstolar just nu bekymmersam med inställda förhandlingar som följd. Bland annat har frågan om hinder för äldre nämndemän att tjänstgöra vid domstolarna uppmärksammats.

Share Öppna i ny flik

Häktning i återförvisat mål om synnerligen grovt vapenbrott

2020-03-19

 Efter att Svea hovrätt undanröjt tingsrättens tidigare friande dom har åklagaren begärt att den åtalade ska häktas. Tingsrätten har idag bifallit åklagarens begäran.

Share Öppna i ny flik

Hässleholms tingsrätt har valt att sätta ut färre mål

2020-03-19

 På grund av den oro som finns för spridning av coronaviruset har Hässleholms tingsrätt valt att sätta ut färre mål än vanligt

Share Öppna i ny flik

Information med anledning av Coronavirus

2020-03-19

 

Har du luftvägssymtom, även lindriga, som hosta, andningssvårigheter eller feber ber vi dig att inte besöka tingsrätten.

Om du ska delta i en förhandling

Om du är kallad till domstolen gäller kallelsen tills du får någon annan information. Men om du nyligen besökt något av riskområdena för coronaviruset eller om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga sådana, måste du kontakta domstolen. Kontaktuppgifter till domstolen står på din kalle...