Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadstillägg

2022-05-06

 Fråga om värdet av en bostad som tidigare var permanentbostad ska beaktas vid prövning under efterföljande år av rätten till bostadstillägg för en ny permanentbostad.

Share Öppna i ny flik

Polisen skulle ha beviljat tillstånd till allmän sammankomst i Borås men hade rätt att avslå i Hjällbo centrum och på Angereds torg

2022-05-06

 Polismyndigheten har avslagit en persons ansökningar om att få hålla allmänna sammankomster i Borås den 29 april 2022 och i Hjällbo Centrum samt på Angereds torg den 26 februari 2022.

Share Öppna i ny flik

Två män döms till fängelse och ska betala miljonbelopp till staten

2022-05-06

 Tingsrätten dömer två män för grovt narkotikabrott vid två tillfällen. Förutom fängelsestraff förlorar de pengar och ägodelar för minst 2,4 miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Brandskada som vållats av andrahandshyresgäst var förstahandshyresgästens ansvar

2022-05-05

 Migrationsverket hyrde enligt ett hyresavtal en lägenhet av en fastighetsägare, vilken användes som bostad för asylsökande. En boende i lägenheten anlade en brand som föranledde skador för drygt 475 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Dom den 31 maj i mål om skjutning på köpcentrum i Kristianstad

2022-05-04

 En tilltalad är kvar i häkte i väntan på domen, medan två inte längre är häktade.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i målet om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988 är avslutad

2022-05-04

 Stockholms tingsrätt, avdelning 4.

Share Öppna i ny flik

The trial in the case regarding serious crime against international law and murder in Iran during 1988 is concluded

2022-05-04

 Stockholm District Court, Section 4

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-05-04

 Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-05-03

 I tidigare inlägg på Domarbloggen har vi träffat flera medarbetare för att presentera olika yrkesroller på domstolen. En yrkesroll som finns på de flesta stora domstolar är en så kallas administrativ direktör. I dagens inlägg träffar vi den administrativa direktören på Södertörns tingsrätt, nämligen Szilárd Rado.

Share Öppna i ny flik

Krav på återbetalning av medel som erlagts för en avsedd investering fick ingen framgång

2022-05-03

 En man avtalade med ett bolag om att detta skulle hjälpa honom med en investering. Efter anvisning från bolaget betalade mannen in de medel som skulle investeras till ett annat bolag. Någon investering kom dock inte till stånd. Det uppstod då en tvist om huruvida det bolag, som hade tagit emot betalningen från mannen, var skyldigt att betala honom vad han tidigare hade erlagt till bolaget. Högsta domstolen har nu kommit fram till att mannen inte hade rätt att kräva det bolaget på betalning.