Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer 24-årig man för mord

2022-03-15

 I december dömde Eksjö tingsrätt en 24-årig nederländsk medborgare för bl.a. mord till livstids fängelse. Även hovrätten dömer honom för mord, men bestämmer påföljden till fängelse i 18 år. Han utvisas också ur Sverige på obegränsad tid.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-03-14

 En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats eftersom det inte har ansetts lämpligt att meddela förhandsbesked som avser förhållanden som kan aktualiseras först vid en obestämd tidpunkt långt fram i tiden.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-03-11

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om kostnadsansvar efter upphävt konkursbeslut i hovrätten

2022-03-11

 Gäldenär fick svara för egen rättegångskostnad i hovrätten på grund av att hon ansågs ha orsakat onödig rättegång.

Share Öppna i ny flik

Både fällande och friande domslut i tingsrättens encrochat-mål

2022-03-11

 13 personer döms till fängelse mellan sex månader och sju år, medan två personer frias helt. Så blir utgången i en omfattande rättegång med information från encrochat som nyligen avslutats i Malmö tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2022-03-10

 Offentlig upphandling; fråga om det är tillåtet att använda lottning för att begränsa antalet kvalificerade anbudssökande i ett selektivt förfarande. (Mål nr 7741-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4835-21).

Share Öppna i ny flik

Kravbrev som skickats till en gäldenär som var satt under förvaltarskap avbröt inte preskriptionstiden

2022-03-10

 Gäldenären hade sedan 2005 förvaltare. Innan han fick förvaltare hade han ådragit sig skulder till ett telekomföretag och hade förpliktats att betala skulden genom ett beslut (utslag) av Kronofogdemyndigheten. Ett inkassobolag hade övertagit fordran och årligen skickat flera kravbrev till honom. Bolaget begärde under 2019 verkställighet av utslaget.

Share Öppna i ny flik

Lokalhyresgäst hade kvar sin rätt till ersättning

2022-03-10

 En hyresvärd hade i en uppsägningshandling inte lämnat någon underrättelse om att en lokalhyresgäst inom två månader från uppsägningen måste hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling om han vill behålla sin rätt att kräva ersättning för att hyresavtalet inte förlängs. Tvisten hänsköts inte till hyresnämnden och hyresgästen flyttade från lokalen. Därefter väckte hyresgästen talan om ersättning för förlust av hyresrätten.

Share Öppna i ny flik

Hässleholms tingsrätt har i dag dömt en 26-årig kvinna för försök till mord på en yngre kvinna. Straffet bestäms till 12 års fängelse.

2022-03-10

 

Den 26-åriga kvinnan bröt med en kofot upp ytterdörren till en 21-årig kvinnas lägenhet i centrala Hässleholm. Väl därinne skallade hon lägenhetsinnehavaren och tryckte en kniv i hennes höft. En ytterligare kvinna hade följt med den 26-åriga kvinnan in i lägenheten.

Sedan en väktare kommit in i lägenheten och ifrågasatt att kvinnorna trängt sig in i offrets lägenhet vände sig den 26-åriga kvinnan mot offret och högg mot hennes hals. Hugget skar av del av halspulsådern. ...

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten upphäver IVO:s föreläggande om utökat antal vårdplatser inom Region Uppsala

2022-03-10

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har förelagt Region Uppsala att inom viss tid utöka antalet vårdplatser inom sjukvården. Kammarrätten har bedömt att föreläggandet inte är tillräckligt tydligt och precist och har därför upphävt det.