Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-02-28

 När en familjemedlem för fram nya asylskäl hos migrationsdomstolen ska prövningen av hela familjens rätt till uppehållstillstånd hållas samman fram till att familjens rätt att stanna i Sverige kan avgöras.

Share Öppna i ny flik

Malmö tingsrätt berättar om sin verksamhet

2022-02-25

 Malmö tingsrätt presenterar nu sin verksamhetsberättelse för 2021. Den innehåller bl.a. en redogörelse för årets verksamhetsutveckling och en uppföljning av tingsrättens resultat och statistik.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2022-02-25

 Assistansersättning; fråga om begreppet skola i 106 kap. 24 § fjärde punkten socialförsäkringsbalken även omfattar skolformen kommunal vuxenutbildning (Mål nr 7294-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1156-21).

Share Öppna i ny flik

Beslut om obehörighetsförklaring återförvisas till tingsrätten

2022-02-25

 Örebro tingsrätt förklarade en advokat obehörig att verka vid domstolen utan att först ge advokaten möjlighet att yttra sig över frågan eller över det material som låg till grund för beslutet. Genom att fatta beslut utan att låta advokaten komma till tals har tingsrätten åsidosatt en väsentlig regel för rättssäkerheten. Beslutet undanröjs därför och målet återförvisas till tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Döms att betala 64 000 kr i böter för drönarfilmer utlagda på Youtube

2022-02-25

 En man hade lagt ut filmer tagna från drönare på sin Youtubekanal. Eftersom han inte ansökt om spridningstillstånd för filmerna döms han nu av hovrätten att betala 64 000 kr i böter.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-02-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd till vuxenadoption

2022-02-25

 Högsta domstolen slår fast att det som huvudregel vid vuxenadoptioner måste finnas ett personligt förhållande mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Det ska vara fråga om ett förhållande av väsentligen samma slag som mellan barn och föräldrar. Ett välgrundat och tydligt uttryck för en önskan om att få bli adopterad ska ges mycket stor betydelse.

Share Öppna i ny flik

Verksamhetsberättelse 2021: Pandemianpassad målhantering i Högsta förvaltningsdomstolen – med bibehållen snabbhet, effektivitet och rättssäkerhet

2022-02-25

 Drygt 7 000 inkomna mål, 72 referat, 58 notiser samt 89 beviljade prövningstillstånd. Det är en del av resultatet som presenteras i Högsta förvaltningsdomstolens (HFD:s) verksamhetsberättelse. Men 2021 innebar även erfarenhetsutbyte, digitaliserad målhantering och nya medarbetare.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om varning och sanktionsavgift enligt spellagen

2022-02-24

 De frågor i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är dels om en licenshavares överträdelse av regleringen om kontroll av spelare utgör grund för att besluta om varning och sanktionsavgift, dels hur sanktionsavgiftens storlek ska bestämmas (Mål nr 3705-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 105-20).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2022-02-24

 Vilken utredning som krävs för att den försäkrades arbetsförmåga ska anses vara nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom (Mål nr 5070-21 och mål nr 5071-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1349-20 och mål nr 1350-20).