Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande förberedelse till mord

2022-05-11

 Tingsrätten dömer tre personer till fängelse i mål gällande bland annat förberedelse till mord. Sju personer frikänns.

Share Öppna i ny flik

Ansvarsbegränsningen var inte oskälig

2022-05-11

 I ett kommersiellt avtal hänvisades till allmänna villkor som innehöll en begränsning av skadeståndsansvaret vid oaktsamhet. Denna ansvarsbegränsning har inte bedömts vara oskälig enligt 36 § avtalslagen och har därför tillämpats så att fullt skadestånd inte behövde betalas.

Share Öppna i ny flik

Vite hindrade inte åtal för miljöbrott

2022-05-11

 En man hade förvarat ett antal uttjänta fordon på sin fastighet. Han förelades av kommunen att frakta bort fordonen. Därutöver åtalades han för att ha förvarat fordonen under en tidsperiod dessförinnan.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-05-11

 Veckans blogginlägg handlar om ordning och säkerhet under en förhandling i domstol. För att komma till rätta med ordningsstörningar kan rättens ordförande fatta olika slags beslut. - Det är en förutsättning för att domstolarna ska kunna genomföra sin verksamhet, säger Peter Krikström som har skrivit boken Ordning och säkerhet i domstol.

Share Öppna i ny flik

Åtal för flera fall av försök till mord m m vid en skola i Kristianstad

2022-05-11

 

Tingsrätten har tidigare publicerat pressmeddelande angående huvudförhandlingen i detta mål. I detta pressmeddelande har angivits att huvudförhandlingen i huvudsak kommer att vara offentlig. Med hänsyn till den uppmärksamhet målet hittills föranlett har emellertid fråga uppkommit om förhandlingen bör hållas inom stängda dörrar med stöd av 27 § andra stycket lagen (1964:67) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Mot bakgrund härav vill tingsrätten informera om a...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2022-05-11

 Fråga om en anställds förvärv av s.k. syntetiska optioner från arbetsgivarens moderbolag, vilket har förenats med villkor bl.a. om rätt för utfärdaren att återköpa optionerna vid avslutad anställning, vid beskattningen ska anses utgöra förvärv av värdepapper (Mål nr 6234-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 513-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-05-10

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 2869-22.

Share Öppna i ny flik

Uppsatspraktik vid Kammarrätten i Stockholm

2022-05-10

 Kammarrätten står till förfogande för att ta emot en eller flera uppsatspraktikanter i tio veckor med början i september/oktober 2022.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten firar 200 år med öppet hus

2022-05-09

 På lördagen den 14 maj är det öppet hus hos Hovrätten över Skåne och Blekinge. Då erbjuds bland annat rättegångsspel, föreläsningar och en historisk utställning.

Share Öppna i ny flik

Helena Jäderblom i paneldebatt

2022-05-09

 HFD:s ordförande, justitierådet Helena Jäderblom, deltar på torsdag den 12 maj i fackförbundet Akavias seminarium om rättsstaten.