Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten upphäver IVO:s föreläggande om utökat antal vårdplatser inom Region Uppsala

2022-03-10

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har förelagt Region Uppsala att inom viss tid utöka antalet vårdplatser inom sjukvården. Kammarrätten har bedömt att föreläggandet inte är tillräckligt tydligt och precist och har därför upphävt det.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om offentlig upphandling

2022-03-09

 Fråga om en leverantör vars anbud har förkastats av den upphandlande myndigheten till följd av att anbudet inte har uppfyllt ett visst obligatoriskt krav, kan ha lidit eller kunnat komma att lida skada till följd av påståenden om brister i utformningen av andra obligatoriska krav (Mål nr 4471-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 4083-20).

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i tryck- och yttrandefrihetsmål

2022-03-09

 Den 15–17 mars 2022 kommer tingsrätten att hålla huvudförhandling i ett tryck- och yttrandefrihetsmål där en kvinna står åtalad för grovt förtal genom att ha pekat ut en man som våldtäktsman i en bok respektive i en ljudbok/e-bok.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-03-08

 I veckans inlägg skriver Olof Hellström om sitt arbete för Sveriges Domstolar i Albanien. Han har arbetat i ett SIDA-finansierat biståndsprojektet som rör hanteringen av unga lagöverträdare . Arbetet har pågått under omkring fyra år och involverat polis, åklagare, domstolar och kriminalvård i både Sverige och Albanien. Olof är till vardags hovrättsråd vid hovrätten för Övre Norrland och han kommer snart att börja arbeta som domstolschef (lagman) för Lycksele tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring vid Eksjö och Jönköpings tingsrätter

2022-03-08

 Inom kort ansluter Eksjö och Jönköpings tingsrätter till försöksverksamheten med snabbare lagföring.

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring vid Eksjö och Jönköpings tingsrätter

2022-03-08

 Inom kort ansluter Eksjö och Jönköpings tingsrätter till försöksverksamheten med snabbare lagföring.

Share Öppna i ny flik

Hinder mot avstyckning inom strandskyddsområde

2022-03-08

 Högsta domstolen har inte tillåtit en avstyckning inom ett strandskyddsområde för att bilda en bostadsfastighet med möjlighet till mindre djurhållning.

Share Öppna i ny flik

Döms till fängelse 12 år för grova sexualbrott

2022-03-08

 Den åtalade mannen har erkänt det mesta som åklagaren påstått i åtalet och har också medgivit skadeståndsanspråket.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2022-03-07

 Det strider inte mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) att en person som fyllt 18 år och som har ett socialt nedbrytande beteende ges tvångsvård som innefattar ett frihetsberövande.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-03-04

 Remissvar avseende Promemorian Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg