Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Inställd huvudförhandling i mål angående enskilt åtal mot en politiker för grovt förtal

2020-11-26

 Huvudförhandlingen i mål B 1865-20 (enskilt åtal mot en politiker för grovt förtal) som var planerad att hållas den 1, 3 och 7 december 2020 har ställts in. Anledningen till att huvudförhandlingen ställs in är att hovrätten anser att det inte är lämpligt att hålla huvudförhandlingen i detta mål under rådande pandemisituation.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2020-11-26

 

Fråga om andelar i ett utländskt bolag som upplösts efter en s.k. strike off kan anses avyttrade enligt 44 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).(Mål nr 3849-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6064-18).

Share Öppna i ny flik

Ingen ytterligare jämkning av viten

2020-11-26

 En god man som inte lämnat in årsräkning i tid fick inte någon jämkning av förelagda viten utöver den som gjorts av tingsrätten. Inte heller den förälder som efter umgänge lämnade barnet utanför den andra förälderns hus, utan att meddela detta eller se till att barnet gick in, fick någon ytterligare jämkning av förelagt vite.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-11-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att hämta in förhandsavgörande från EU-domstolen för att få klarhet i hur begreppen voucher och flerfunktionsvoucher i mervärdesskattedirektivet ska tolkas.

Share Öppna i ny flik

Hyresfastighet i Bromma (Stockholm) ställs under tvångsförvaltning

2020-11-25

 Hyresnämnden i Stockholm har idag beslutat att en hyresfastighet i Bromma ska tvångsförvaltas. Till särskild förvaltare har Aktiebolaget Stockholmshem utsetts. Enligt beslutet ska tvångsförvaltningen pågå under en tid av fem år.

Share Öppna i ny flik

Hävd häktning i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-25

 Tingsrätten beslutade den 24 november 2020 att häva häktningsbeslutet beträffade två av de tilltalade för grovt narkotikabrott i Vårberg m.m.

Share Öppna i ny flik

Inställda förhandlingar och färre besökare

2020-11-24

 I anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens nya beslut och riktlinjer för att förhindra spridning av Covid-19 har tingsrätten beslutat att minska antalet förhandlingar och besökare i tingsrättens lokaler under tiden till och med den 13 december 2020.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-11-24

 Tingsrätten har sju registratorer. Vet du vad de gör? I veckans blogginlägg berättar Helena Marsten om det arbete som en registrator gör på en domstol. Helena Marsten är chef för arkiv och registratur vid Södertörns tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd till prövning i kammarrätten i mål om handikappersättning

2020-11-24

 Tillstånd till prövning i kammarrätten i mål om handikappersättning då kammarrätten avgjorde målet innan överklagandetiden hade gått ut. (Mål nr 5008-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4682-20).

Share Öppna i ny flik

Åtta års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling

2020-11-24

 Tingsrätten dömer tre albanska medborgare för synnerligen grov narkotikasmuggling till fängelse åtta år. De dömda utvisas från Sverige och förbjuds återvända hit.