Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Begränsad expeditionstid

2020-03-31

 På skärtorsdagen den 9 april 2020 har vi expeditionstid mellan 08:00-13:00

Share Öppna i ny flik

Delvis fällande domar i 24Money-målet

2020-03-31

 Tingsrätten har idag meddelat dom mot fem personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet i det så kallade 24Money-målet. En person döms för bokföringsbrott av normalgraden till villkorlig dom och dagsböter. De andra fyra personerna döms för minst ett fall av grovt bokföringsbrott till fängelse i mellan nio månader och ett och ett halvt år. Stora delar av åtalet ogillas.

Share Öppna i ny flik

Hustru till Bandidosledare får inte ha vapen

2020-03-31

 En kvinna som lever tillsammans med en vice president inom Bandidos MC har fått sina vapen omhändertagna av Polismyndigheten. Kammarrätten har nu fastställt beslutet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-03-30

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om fastställelse av järnvägsplan för utbyggnad av Västkustbanan i Varbergs kommun.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. Casinomålet

2020-03-30

 Den 1 april påbörjar hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott. Förhandlingen beräknas pågå till september.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2020-03-27

 En myndighet får även utan författningsstöd förena ett tillstånd med villkor under förutsättning att dessa ligger inom ramen för de syften som ska tillgodoses genom tillståndsgivningen.

Share Öppna i ny flik

Det krävs normalt tillstånd för att anlägga en ersättningsbrunn

2020-03-27

 Region Gotland ansökte om tillstånd enligt miljöbalken till att bibehålla en borrad brunn och leda bort grundvatten. Regionen ville också få rätt att inom en radie av 30 meter anlägga en ersättningsbrunn, om den befintliga brunnen skulle bli obrukbar. Enligt regionen rymdes rätten att anlägga en ersättningsbrunn inom ett tillstånd för den befintliga brunnen.

Share Öppna i ny flik

Dom rörande anslutningsavgifter till elnätet

2020-03-27

 Tingsrätten har avslagit 3GIS:s krav på att Vattenfall ska betala tillbaka del av anslutningsavgifterna avseende 3GIS:s 175 siter inom områden där Vattenfall har nätkoncession. Tingsrätten har avslagit 3GIS:s talan i dess helhet och förpliktat bolaget att till Vattenfall betala rättegångskostnader med 18 393 127 kr exkl. mervärdeskatt jämte ränta.

Share Öppna i ny flik

Senareläggning av kvällsberedskap vid tingsrätterna

2020-03-27

 Med anledning av pågående pandemi och den ansträngda situation den har medfört för landets domstolar, flyttas kvällsberedskapens införande fram till den 1 september 2020.

Share Öppna i ny flik

Lunds tingsrätt dömer tre män för kidnappning och utpressningsförsök i Lund hösten 2019

2020-03-27

 Tre män, en 18-åring och två 22-åriga, döms alla för människorov, försök till människorov och försök till utpressning. De båda människorovsbrotten betecknas som mindre allvarliga men de döms ändå till långa fängelsestraff.