Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Mål om dubbelmord i Sätra tas om

2020-01-08

 Den 18 december 2019 avslutades huvudförhandlingen i ett mål om två mord i en källare i Sätra. Dom i målet skulle meddelas den 15 januari 2020 kl. 11.00, men nu måste målet tas om.

Share Öppna i ny flik

De tilltalade i målet om dubbelmord i Sätra ska vara kvar i häkte

2020-01-08

 Tingsrätten har beslutat att de tilltalade i målet om dubbelmord i Sätra ska vara kvar i häkte i väntan på ny förhandling. Åklagaren har också på nytt fått tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Share Öppna i ny flik

34-årig man döms till livstids fängelse för mord i Skärholmen

2020-01-03

 Den 2 april 2019 kom polis till en lägenhet i Skärholmen och hittade där en 24-årig kvinna död. Det visade sig att kvinnan hade utsatts för ett omfattande våld. I lägenheten fanns också kvinnans ettårige son. En 34-årig man, som var inneboende i lägenheten, åtalades i början av december förra året för mord vid Södertörns tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Schablonersättningar har bestämts för kränkning samt för sveda och värk vid oaktsam våldtäkt

2019-12-30

 En person har dömts för oaktsam våldtäkt enligt 6 kap. 1 a § brottsbalken. Ersättning för kränkning av målsägandens integritet ska utgå om gärningspersonen har varit medvetet oaktsam. Ersättningen har bestämts enligt en schablon som beaktar kränkningen men även att brottet inte har varit uppsåtligt. Schablonersättningen har efter en sammanvägd bedömning bestämts till 75 000 kr. Även ersättning för sveda och värk ska utgå till den skadelidande vid oaktsam v&arin...

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i Motalamålet

2019-12-30

 Tingsrätten har i dag mottagit stämningsansökan i målet där en man från Motala är häktad på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning och våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Två män döms till fängelse i mål om mord i köpcentret Nordstan

2019-12-30

 Göteborgs tingsrätt har idag dömt en 22-årig man för mord till fängelse i 16 år. Tingsrätten har även dömt en 24-årig man för medhjälp till mord till fängelse i åtta år. De åtalade ska tillsammans betala 120 000 kr i skadestånd till målsägandens efterlevande.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om människorov m.m.

2019-12-27

 Som komplettering till tidigare pressmeddelande meddelas härmed att huvudförhandlingen såvitt kan bedömas i huvudsak kommer att vara offentlig.

Share Öppna i ny flik

Skyddstillsyn och fängelse var inte en tillräckligt ingripande påföljd för ett allvarligt narkotikabrott

2019-12-27

 En person dömdes för narkotikabrott till fängelse i ett år. Genom domen ger Högsta domstolen vägledning i vilka fall påföljdskombinationen skyddstillsyn och fängelse ska tillämpas för vuxna lagöverträdare.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen beviljar resning för en våldtäktsdömd

2019-12-27

 En man som 2018 dömdes för våldtäkt till två års fängelse har beviljats resning efter att han åberopat ny bevisning till stöd för att han inte agerat medvetet.

Share Öppna i ny flik

Ett dödsbos innehav av vapen var inte straffbart

2019-12-27

 I ett oskiftat dödsbo fanns en pistol (en ändrad startpistol) som var tillståndspliktig. Den avlidne hade inget tillstånd till innehavet. Den som förvaltade dödsboet tog hand om pistolen, men gjorde ingen anmälan till polisen. Det fanns heller inget beslut från polisen om att pistolen skulle lämnas in, och ett åtal för vapenbrott har därför ogillats.