Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukersättning

2019-12-09

 Vid prövningen av rätt till sjukersättning ska inte bortses från rehabiliteringsåtgärder av det skälet att de bedöms kunna förbättra arbetsförmågan först efter det att den försäkrade har fyllt 65 år.

Share Öppna i ny flik

Förlängd åtalsfrist i Motalamålet

2019-12-09

 Tingsrätten har idag omhäktat en man från Motala som är på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Han är numera på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning och två fall av våldtäkt under perioden februari – maj 2017. Åklagaren ska väcka åtal senast den 30 december 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avregistrering av offentligt biträde

2019-12-09

 Fråga om Migrationsverket har befogenhet att fatta beslut om att avföra en person från myndighetens förteckning över personer som ex officio kan förordnas som offentliga biträden och om ett sådant beslut är överklagbart. (Mål nr 2858-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 188-19).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avregistrering av offentligt biträde

2019-12-09

 Fråga om Migrationsverket har befogenhet att fatta beslut om att avföra en person från myndighetens förteckning över personer som ex officio kan förordnas som offentliga biträden och om ett sådant beslut är överklagbart. (Mål nr 2859-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 189-19).

Share Öppna i ny flik

Åtal har idag väckts för brott mot rikets säkerhet

2019-12-09

 Riksenheten för säkerhetsmål hos åklagarmyndigheten har idag väckt åtal för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Enligt åtalet har Sveriges tidigare ambassadör i Kina inlåtit sig i underhandling i diplomatisk angelägenhet med personer som företrädde kinesiska statens intressen. Den diplomatiska angelägenheten avsåg den i Kina fängslade svenske medborgaren Gui Minhai.

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande 2019-12-09

2019-12-09

 Tingsrätten har i dag kl 11:00 meddelat dom i mål B 4839-14, i vilket åklagaren yrkat att två bolag skall åläggas företagsbot om 5 000 000 kr vardera. På uppdrag av det första bolaget höll det andra bolaget på med markberedning när den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 startade.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om flyktingboende

2019-12-09

 Inget skadestånd för uteblivet flyktingboende på kryssningsfartyget Ocean Gala

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2019-12-06

 En förvaltningsdomstols avgörande i mål om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, som innebär att den enskilde har nekats visst stöd, utgör inte hinder mot att socialnämnden prövar samma sak på nytt. Fråga om res judicata.

Share Öppna i ny flik

Ny dom från förvaltningsrätten om beskattning av inkomster från riskkapitalfonder, s.k. carried interest

2019-12-06

 Domen gäller en person som varit verksam i företag som ingår i riskkapitalgruppen med samlingsnamnet IK.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten meddelar dom rörande licenstid för spelverksamhet

2019-12-06

 Spelinspektionen har i december 2018 beviljat Videoslots LTd licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel. Licenstiden begränsades till två år – mot normaltiden om fem år – med motivering att bolaget hade varit föremål för sanktioner avseende sin spelverksamhet i Storbritannien. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten som nu meddelat dom i målet. Enligt förvaltningsrättens bedömning är av Spelinspektionen framhållen risk inte sådan att det är motiverat eller proportionerligt att begränsa tiden för den tilldelade licensen.