Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ändrad tid för meddelande av dom i mål om skottlossning i Brandbergen i januari 2018 och på O´Learys i Haninge i december 2017

2019-12-05

 Tidpunkten för domens meddelande i mål om bl.a. försök till mord och grovt vapenbrott efter en skottlossning i Brandbergen den 3 januari 2018 samt synnerligen grov misshandel, vållande till kroppsskada, grovt brott, och grovt vapenbrott efter en skottlossning på O´Learys i Haninge den 25 december 2017 har ändrats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om människoexploatering

2019-12-05

 Tingsrätten har i dag dömt en 50-årig man för människoexploatering. Påföljden har bestämts till fängelse i åtta månader. Han ska också betala skadestånd till de två målsägandena.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2019-12-05

 Fråga om förvaltaren av en fond ska, vid tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna, anses vara den faktiska mottagaren av ränteinkomster hänförliga till fonden (Mål nr 2095--2097-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 273-18, 274-18 och 280-18. 

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff för livsfarligt våld inom familj

2019-12-05

 Solna tingsrätt har idag dömt en kvinna till tio års fängelse för försök till mord mot sin man. Våldet har bestått i upprepade hårda slag i huvudet med en stekpanna. Hon frias för misstanken om att ha försökt förgifta honom. Parets son döms till fem års fängelse för synnerligen grov misshandel, genom att ha slagit pappan upprepade gånger i huvudet.

Share Öppna i ny flik

Förbud mot otydlig reklam i sociala medier

2019-12-05

 Patent- och marknadsöverdomstolen har bifallit Konsumentombudsmannens talan om förbud mot marknadsföring i inlägg på en blogg och på Instagram, eftersom det inte tillräckligt tydligt framgick att inläggen var betald reklam för en annan näringsidkares tjänster.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar beslut i mål om omvandling av livstids fängelse

2019-12-04

 Den nu 48-årige man som i media kallats för Knutbypastorn har idag fått sitt livstids fängelsestraff tidsbestämt till 26 år. Han dömdes 2004 av Svea hovrätt till livstids fängelse för anstiftan av mord i ett fall och anstiftan av försök till mord i två fall.

Share Öppna i ny flik

Beslut i häktningsfråga gällande mordförsök i Rågsved

2019-12-03

 Tingsrätten har idag prövat åklagarens begäran om att tre personer ska häktas för medhjälp till försök till mord den 29 november 2019. Tingsrätten har beslutat avslå åklagarens begäran.

Share Öppna i ny flik

Remissvar till Socialdepartementet

2019-12-03

 Remissvar avseende promemorian Bilstöd – Ökade möjligheter till anpassning

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-12-03

 En hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/eller vatten, som debiteras utifrån nyttjanderättshavarnas faktiska förbrukning vilken kontrolleras genom enskilda mätare i varje lägenhet, har ansetts fristående från bostadsupplåtelsen och därmed skattepliktiga till mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Deltagande i politisk organisation inte grund för att upphäva auktorisation för tolk

2019-12-03

 Kammarkollegiet har beslutat att upphäva auktorisationen för en tolk och translator med anledning av deltagande i – och uttalanden inom ramen för – en politisk organisation. Förvaltningsrätten har gjort bedömningen att beslutet innefattar ett sådant ingrepp i yttrande- och föreningsfriheten som enligt grundlagen och Europakonventionen förutsätter lagreglering. Eftersom det saknas sådan reglering har Kammarkollegiets beslut upphävts.