Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Påståenden om en journalist i en webbartikel var grovt förtal

2022-12-29

 En artikel i en webbtidning innehöll påståenden om en journalist på en välkänd dagstidning och dennes eventuella kopplingar till två kända terrorgrupper. Journalisten väckte enskilt åtal mot webbtidningens ansvarige utgivare för grovt förtal.

Share Öppna i ny flik

Ett överklagande av ett vistelseförbud borde inte ha prövats

2022-12-29

 Högsta domstolen har prövat ett mål om vistelseförbud i samband med villkorlig frigivning från ett fängelsestraff. Målet gällde främst vilken betydelse det har vid prövningen av ett överklagande av ett sådant förbud att det vid tidpunkten för prövningen har beslutats ett nytt vistelseförbud avseende samma person och samma tidsperiod.

Share Öppna i ny flik

Detaljplan för nytt akutsjukhus i Räppe står fast – överklaganden avslås

2022-12-29

 Mark- och miljödomstolen i Växjö har i en dom den 29 december 2022 avslagit överklaganden från grannar till det detaljplanerade området, och från Naturskyddsföreningen i Växjö.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar om vite ska dömas ut

2022-12-28

 

En kvinna kallades för att höras som målsägande vid en huvudförhandling. Av kallelsen framgick att hon kunde bli skyldig att betala 4 000 kr i vite om hon uteblev utan giltigt skäl. Kvinnan kom till huvudförhandlingen och hade då med sig sitt barn, som var drygt ett och ett halvt år.

Tingsrätten ställde in förhandlingen med hänvisning till att den inte kunde genomföras på ett lämpligt sätt med barnet närvarande och förpliktade kvinnan att betala vitet.

Högsta domstolen uttal...

Share Öppna i ny flik

En andrahandshyresgäst har ansetts ha nyttjanderätt direkt i förhållande till fastighetsägaren

2022-12-28

 En fastighetsägare ingick ett hyresavtal avseende en bostad med ett bolag för att bolaget i sin tur skulle hyra ut lägenheten i andra hand. Efter att bolaget hyrt ut lägenheten och hyresförhållandet varat i närmare sju år sades andrahandshyresgästen upp. Andrahandshyresgästen väckte då talan mot fastighetsägaren och yrkade att domstolen skulle fastställa att andrahandshyresgästen skulle ha nyttjanderätt direkt i förhållande till fastighetsägaren. Högsta domstolen har bifallit hyresgästens talan.

Share Öppna i ny flik

Avgörande medverkan i utredning om egen brottslighet medförde strafflindring

2022-12-28

 Fängelsestraffets längd vid grov narkotikabrottslighet och grovt vapenbrott sänktes från sex till fyra år eftersom de uppgifter om egen brottslighet som lämnats hade avgörande betydelse för utredningens genomförande, för att det kunde säkras bevisning och för att det över huvud taget inleddes en förundersökning.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner advokat från ett åtal för skyddande av brottsling

2022-12-28

 Hovrätten gör bedömningen att advokaten förmedlat information mellan sin klient och andra, men att detta i sig inte är kriminaliserat. Den Encrochatkonversation som åtalet bygger på, och i vilken advokaten omnämns, räcker inte som bevisning för att han ska ha deltagit i planeringen av utplaceringen av ett falskt bevis.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-12-27

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Grovt rattfylleri med A-traktor

2022-12-27

 Rattfylleri med A-traktor, tidigare EPA-traktor, ska bedömas på i princip samma sätt som rattfylleri med bil.

Share Öppna i ny flik

Ny chans till prövning av utplånad samfällighet

2022-12-27

 I avgörandet klargör Högsta domstolen innebörden av en bestämmelse i ärendelagen om överlämnande från en obehörig domstol till en behörig.