Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen beviljar resning för en våldtäktsdömd

2019-12-27

 En man som 2018 dömdes för våldtäkt till två års fängelse har beviljats resning efter att han åberopat ny bevisning till stöd för att han inte agerat medvetet.

Share Öppna i ny flik

Ett dödsbos innehav av vapen var inte straffbart

2019-12-27

 I ett oskiftat dödsbo fanns en pistol (en ändrad startpistol) som var tillståndspliktig. Den avlidne hade inget tillstånd till innehavet. Den som förvaltade dödsboet tog hand om pistolen, men gjorde ingen anmälan till polisen. Det fanns heller inget beslut från polisen om att pistolen skulle lämnas in, och ett åtal för vapenbrott har därför ogillats.

Share Öppna i ny flik

Föräldrar döms för vållande till kroppsskada, grovt brott

2019-12-27

 Hovrätten har fastställt Göteborgs tingsrätts fällande dom mot ett föräldrapar som åtalats för att av oaktsamhet ha orsakat sitt barn grav undernäring, vilket lett till ett livshotande tillstånd. Påföljden ändras dock till villkorlig dom.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om försäkringsersättning vid delskada

2019-12-23

 Efter ett bilrån återfanns bilen i skadat skick. Kostnaden för att reparera bilen skulle bli högre än den värdeminskning som skadan innebar. Frågan i Högsta domstolen var om försäkringstagaren i den situationen har rätt till ersättning beräknad utifrån reparationskostnad.

Share Öppna i ny flik

Bostadsrättshavare fick stå för kostnaden att spackla och måla sitt innertak efter läckage från yttertaket

2019-12-23

 Högsta domstolen har i en dom tagit ställning till den närmare gränsdragningen mellan bostadsrättshavarens respektive föreningens ansvar för underhåll av en bostadsrättslägenhet.

Share Öppna i ny flik

Fotbollssupporter får tillträdesförbud

2019-12-23

 En supporter som hade begått en misshandel vid en tidigare fotbollsmatch får tillträdesförbud för kommande fotbollsmatcher. Förbudet ska gälla i ett år.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om människorov m.m.

2019-12-23

 Åklagaren har väckt åtal mot en 25-årig man för bl.a. människorov och två fall av synnerligen grov misshandel.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2019-12-23

 En förvaltningsrätt var inte domför med en lagfaren domare ensam i ett socialförsäkringsmål. Målet har visats åter till förvaltningsrätten för ny behandling.

Share Öppna i ny flik

En man döms för att ha orsakat en explosion på Adelgatan den 11 juni 2019

2019-12-23

 Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot två män som var åtalade för allmänfarlig ödeläggelse genom att ha orsakat en explosion vid entrén till Adelgatan 2 den 11 juni i år. En av männen döms för allmänfarlig ödeläggelse, narkotikabrott och trafikbrott till fängelse 3 år. Mannen ska också betala skadestånd för de skador som uppkom av explosionen. Den andra mannen frikänns från åtalet, men fälls för annan brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Fyra män döms för omfattande verksamhet med narkotikaklassat läkemedel

2019-12-23

 Tingsrätten har idag dömt fyra män för inblandning i en verksamhet som rör smuggling och vidareförsäljning av stora mängder av det narkotikaklassade läkemedlet Pregabalin. Pregabalin är ett preparat som används bl.a. mot epilepsi, neuropatisk smärta och ångestsyndrom. Det klassades som narkotika i Sverige den 24 juli 2018. Ännu saknas det fast praxis beträffande farlighetsbedömningen. - Vi har bedömt att straffvärdet av Pregabalin närmast kan jämföras med cannabis, Tramadol och vissa bensodiazepiner, säger rådmannen Martin Sunnqvist.