Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom gällande tomträttsavgäld

2023-04-24

 Mark- och miljööverdomstolen har i en dom denna dag bestämt tomträttsavgälden för en fastighet i Stockholms innerstad. Beräkningen av tomträttsavgälden har utgått från en skälig avgäldsränta om tre procent.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om arbetsskadeförsäkring

2023-04-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat vad som krävs för att en olycka som drabbar en försäkrad som arbetar i hemmet ska anses ha ett sådant samband med den försäkrades arbete att en personskada till följd av olyckan utgör en arbetsskada som omfattas av arbetsskadeförsäkringen .

Share Öppna i ny flik

Skada som inträffar vid arbete hemifrån räknas inte som arbetsskada om den beror på privatlivet

2023-04-24

 Pressmeddelande : Högsta förvaltningsdomstolen har prövat vad som krävs för att det ska vara fråga om en arbetsskada vid arbete hemifrån. Domstolen har bedömt att det krävs att olyckan inträffar när personen utför sitt arbete och att olyckan inte beror på privatlivet.

Share Öppna i ny flik

Tre lärare och en rektor döms för arbetsmiljöbrott

2023-04-24

 Under en lektion i augusti 2020 drunknade en 6-årig pojke i en bassäng i Vellinge kommun. Tre lärare och en rektor har därefter åtalats för arbetsmiljöbrott. Idag har Malmö tingsrätt meddelat dom i målet.

Share Öppna i ny flik

Åtal mot två ungdomar väcktes den 21 april 2023 vid Halmstads tingsrätt för mord m.m.

2023-04-21

 

Bokade förhandlingsdagar är:

  • onsdag den 3 maj 2023
  • onsdag den 10 maj 2023
  • onsdag den 17 maj 2023
  • fredag den 19 maj 2023
  • måndag den 22 maj 2023
  • tisdag den 23 maj 2023
  • onsdag den 24 maj 2023
  • måndag den 29 maj 2023
  • tisdag den 30 maj 2023
  • samt onsdag den 31 maj 2023.

Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som föranmä...

Share Öppna i ny flik

Konkurrensverkets tillsynsbeslut saknar rättslig betydelse

2023-04-21

 Konkurrensverket riktade i ett tillsynsbeslut kritik mot hur Domstolsverket genomfört en upphandling av en ny domstolslokal i Jönköping. Domstolsverket överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Kammarrätten har nu kommit fram till att Konkurrensverkets beslut inte fick överklagas.

Share Öppna i ny flik

Dom meddelad i mål angående grov narkotikasmuggling m.m.

2023-04-21

 

Halmstads tingsrätt har den 21 april 2023 meddelat dom i ett omfattande mål angående grov narkotikasmuggling m.m (mål B 641-22). Nio män i olika åldrar har varit åtalade i målet.

 

En 32-årig man från Falkenberg döms till fängelse sex år och 10 månader för bl.a. försök till grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Mannens bror, en 23-årig man från Falkenberg, döms för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott till fängelse tre år och 10 ...

Share Öppna i ny flik

Sekretessbestämmelser för Försäkringskassans beslut om elstöd strider inte mot grundlag

2023-04-21

 Kammarrätten har beslutat att uppgifter om en enskilds personliga förhållanden och anläggnings-id i Försäkringskassans beslut om elstöd inte får lämnas ut på grund av sekretess.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2023-04-20

 Fråga om förutsättningarna för att neka avdrag för ingående mervärdesskatt i en verksamhet som av Skatteverket registrerats till mervärdesskatt (Mål nr 6463-22–6465-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 599-22, 600-22 och 601-22).

Share Öppna i ny flik

Två kvinnor döms till livstid för mord i Vetlanda

2023-04-19

 Eksjö tingsrätt dömer de två kvinnor som åtalats för mord och grovt gravfridsbrott i Vetlanda till fängelse på livstid.