Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Skönsbeskattning för inkomster till miljardbelopp

2023-05-15

 I en dom prövar förvaltningsrätten ett beslut från Skatteverket att skönsmässigt beskatta en person. Domstolen anser att det av Skatteverket uppskattade beloppet är skäligt.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål angående försök till mord m.m.

2023-05-12

 Åklagaren väckte den 9 och 11 maj åtal mot sex personer som är misstänkta för flera grova våldsbrott i södra Stockholm i januari månad. Huvudförhandlingen kommer att påbörjas den 17 maj 2023 och beräknas pågå under tio huvudförhandlingsdagar. Delar av huvudförhandlingen kan komma att hållas bakom stängda dörrar på grund av de tilltalades ungdom.

Share Öppna i ny flik

Satellitsändningar från Qatar hade inte upphovsrättsligt skydd i Sverige

2023-05-12

 Två företrädare för ett bolag som återutsände TV-sändningar från Qatar har friats från upphovsrättbrott. TV-sändningarna, som gjordes via satellit, ansågs inte vara skyddade av den svenska upphovsrättslagen.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner en f.d. skötare på psykiatrisk vårdavdelning från våldtäkt

2023-05-12

 Den manliga skötaren hade en sexuell förbindelse med en tvångsintagen patient. Han frikänns nu från våldtäkt alternativt sexuellt utnyttjande. Skötaren döms dock för sexuellt ofredande mot annan patient.

Share Öppna i ny flik

Två döms för synnerligen grovt narkotikabrott rörande 47 kilo kokain

2023-05-12

 Tingsrätten dömer två män som har hämtat över 47 kilo kokain från en container i Helsingborgs hamn till vardera sju och ett halvt års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om överprövning av upphandling

2023-05-12

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om en domstol i ett mål som gäller huruvida en upphandling med stöd av 3 kap. 17 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna är undatagen från lagens tillämpningsområde, får grunda sitt avgörande på att den upphandlande myndigheten inte har visat att de tre rekvisiten för undantag i bestämmelsen är uppfyllda, trots att endast ett av rekvisiten har aktualiserats av parterna i processen (Mål nr 7104-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1361-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2023-05-11

 Det strider inte mot god fastighetsmäklarsed att i marknadsföringen av en bostad ange ett utgångspris som motsvarar det lägsta pris som säljaren kan tänka sig att sälja bostaden för men som väsentligt överstiger det av mäklaren bedömda marknadsvärdet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-05-11

 Dom i mål om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplanen i mål om bland annat mord i Haninge ändras på nytt

2023-05-11

 Tingsrätten har beslutat att ändra huvudförhandlingsplanen i målet genom att ställa in förhandlingsdagen den 15 maj 2023, och lägga till förhandlingsdagar den 22, 25 och 30 maj samt 2 juni 2023, se bifogad huvudförhandlingsplan. Förändringarna beror på att det har framkommit ny information som bedöms vara av intresse i målet och som bl.a. föranleder vissa utredningsåtgärder.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer, liksom tingsrätten, två personer för händelser i Syrien och Irak 2013–2015

2023-05-11

 Hovrätten har i dag i stort fastställt tingsrättens dom i ett mål om bl.a. människohandel och grov våldtäkt mot barn i Syrien och Irak samt skärpt straffet för en av de inblandade.