Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Gymnasienämnden i Skellefteå kommun hade inte rätt att registrera elevers närvaro med hjälp av ansiktsigenkänning

2020-08-14

 Förvaltningsrätten har i en dom bedömt att Gymnasienämnden i Skellefteå kommun genom att registrera elevers närvaro med hjälp av ansiktsigenkänning brutit mot dataskyddsförordningen (GDPR). Datainspektionen hade därför rätt att tilldela kommunen en administrativ sanktionsavgift på 200 000 kronor och en varning.

Share Öppna i ny flik

Beslag av böcker hävs

2020-08-13

 Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag beslutat att häva åklagarens beslag av drygt 2000 exemplar av boken ”Det här är en svensk tiger”.

Share Öppna i ny flik

Misstänkt häktad för mordet på Råslätt

2020-08-07

 Tingsrätten har idag, fredagen 7 augusti, beslutat att häkta en person såsom på sannolika skäl misstänkt till mordet den 14 maj 2020 på Råslätt, Jönköpings kommun.

Share Öppna i ny flik

Fängelsestraff i fallet med Esmeralda

2020-08-06

 Tingsrätten har frikänt en 40-årig kvinna, hemmahörande i Norrköping, från bl.a. mord och synnerligen grov misshandel på sin dotter eftersom de höga beviskrav som finns i brottmål inte uppfyllts. Tingsrätten har dömt modern för grovt vållande till annans död och narkotikabrott till fängelse i ett år och nio månader.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver Göteborgs kommuns beslut om att med anledning av covid-19 spärra framsätesplacering vid t.ex. färdtjänstresor

2020-08-06

 Annat har inte kommit fram än att de tjänstemän som fattade beslutet saknade behörighet att göra det och beslutet upphävs därför.

Share Öppna i ny flik

Pressträff när dom meddelas i fallet med Esmeralda

2020-08-05

 Domen meddelas den 6 augusti 2020 genom att hållas tillgänglig på rättens kansli från kl. 14.00. I samband med detta arrangerar tingsrätten en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-07-31

 Fråga om handlingar som förvaras hos ett regionägt bolag med uppdrag att sköta regionens förvaltning av donationsstiftelser utgör allmänna handlingar.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för omfattande investeringsbedrägerier

2020-07-31

 Malmö tingsrätt har idag dömt en 31-årig man för omfattande grova bedrägerier och för grova bokföringsbrott till fängelse i fem år och sex månader. Mannen ska också betala skadestånd till de 28 målsägandena i målet med totalt nästan 18 miljoner kronor. Tingsrätten meddelar honom också näringsförbud och rådgivningsförbud.

Share Öppna i ny flik

Det finns ingen rättslig möjlighet att avsäga sig barnbidrag

2020-07-31

 Förvaltningsrätten har i en dom bedömt att Försäkringskassans beslut att betala ut barnbidrag och flerbarnstillägg inte går att ändra. Barnbidrag är en bosättningsbaserad förmån som utgår till alla barn som är bosatta i Sverige.

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff i det s.k. Sigma-målet

2020-07-31

 En enig tingsrätt har meddelat dom i det omfattande narkotikamål som pågått vid Göteborgs tingsrätt sedan oktober 2019. Alla tilltalade utom en döms till långa fängelsestraff för sin inblandning i narkotikahanteringen.