Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i riskkapitalmål

2020-12-14

 Kammarrätten anser att en av grundarna av fonderna i en riskkapitalgrupp i sin roll som Key Executive och rådgivare, genom ägande och avtal haft ett sådant inflytande och kontroll över svenska portföljbolag som medför väsentlig anknytning till Sverige. Han är därför obegränsat skattskyldig i Sverige.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2020-12-14

 Beslut i mål om rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-12-11

 Barn som saknar vårdnadshavare i Sverige har rätt till ett offentligt biträde enligt 18 kap. 1 a § utlänningslagen även om detta inte har begärts.

Share Öppna i ny flik

Ta del av nya referat från HFD

2020-12-11

 Nu finns flera nya referat, om en mängd olika måltyper, på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg avslutad

2020-12-11

 Huvudförhandlingen i mål om grovt narkotikabrott i Vårberg m.m. avslutades den 10 december 2020.

Share Öppna i ny flik

Pappa och två söner döms för mord med hedersmotiv i Kiruna

2020-12-11

 En ung man blev i somras knivhuggen till döds på en lokalbuss i Kiruna. En man och hans två söner, 17 och 15 år döms nu för mord. Påföljden för pappan bestäms till livstidsfängelse. Sönerna får sluten ungdomsvård i 4 år respektive 2 år och 8 månader.

Share Öppna i ny flik

Talan om hävning p.g.a. tidigare användning av företagsnamn ogillas eftersom sådan användning inte visats

2020-12-11

 

Tvisten rör frågan om registrering av bifirma har skett trots pågående användning av förväxlingsbart kännetecken. Den som yrkat hävning har gjort gällande att innehavaren av den registrerade bifirman varit i ond tro. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning har det inte visats att det äldre kännetecknet användes vid tidpunkten för registrering av den omtvistade bifirman. Redan av detta skäl har hävningstalan ogillats. Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt Patent- och ...

Share Öppna i ny flik

Vilken instans kan återkalla ett flygcertifikat?

2020-12-10

 Transportstyrelsen har återkallat ett flygcertifikat, men kammarrätten har funnit att det bara kan göras av förvaltningsrätten efter ansökan av Transportstyrelsen.

Share Öppna i ny flik

Fel i badrum i en bostadsrättslägenhet medför att köparen får prisavdrag med 120 000 kr

2020-12-10

 Efter köp av en bostadsrätt för 2,2 miljoner kr upptäckte köparen fel i badrummet som medförde att tätskiktet måste göras om och badrummet totalrenoveras. Trots att bostadsrätten sålts i ”befintligt skick” ansågs fel föreligga då lägenheten var i väsentligt sämre skick än köparen hade fog att förutsätta.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om människorov m.m. vid begravningsplats

2020-12-10

 Rättegången där tingsrätten prövar åtalet för människorov, rån, misshandel och våldtäkt vid kyrkogården i Solna är avslutad vad gäller den händelsen.