Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Mål om människorov m.m. vid begravningsplats

2020-11-27

 Målet som rör händelsen vid Norra Begravningsplatsen i Solna kommer att äga rum den 30 november samt den 1, 4, 8 och 11 december 2020

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling beträffande skyddande av brottsling, grovt brott

2020-11-27

 Åklagaren begärde igår en person häktad för skyddande av brottsling, grovt brott. Brottet har koppling till fallet med en tolvårig flicka som sköts till döds den 2 augusti 2020 i Norsborg. Häktningsförhandling kommer att hållas vid Södertörns tingsrätt idag kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2020-11-27

 

Fråga om resning i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 3978-18 (se HFD 2019 not. 31).

Share Öppna i ny flik

Inställd huvudförhandling i mål angående enskilt åtal mot en politiker för grovt förtal

2020-11-26

 Huvudförhandlingen i mål B 1865-20 (enskilt åtal mot en politiker för grovt förtal) som var planerad att hållas den 1, 3 och 7 december 2020 har ställts in. Anledningen till att huvudförhandlingen ställs in är att hovrätten anser att det inte är lämpligt att hålla huvudförhandlingen i detta mål under rådande pandemisituation.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2020-11-26

 

Fråga om andelar i ett utländskt bolag som upplösts efter en s.k. strike off kan anses avyttrade enligt 44 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).(Mål nr 3849-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6064-18).

Share Öppna i ny flik

Ingen ytterligare jämkning av viten

2020-11-26

 En god man som inte lämnat in årsräkning i tid fick inte någon jämkning av förelagda viten utöver den som gjorts av tingsrätten. Inte heller den förälder som efter umgänge lämnade barnet utanför den andra förälderns hus, utan att meddela detta eller se till att barnet gick in, fick någon ytterligare jämkning av förelagt vite.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-11-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att hämta in förhandsavgörande från EU-domstolen för att få klarhet i hur begreppen voucher och flerfunktionsvoucher i mervärdesskattedirektivet ska tolkas.

Share Öppna i ny flik

Hyresfastighet i Bromma (Stockholm) ställs under tvångsförvaltning

2020-11-25

 Hyresnämnden i Stockholm har idag beslutat att en hyresfastighet i Bromma ska tvångsförvaltas. Till särskild förvaltare har Aktiebolaget Stockholmshem utsetts. Enligt beslutet ska tvångsförvaltningen pågå under en tid av fem år.

Share Öppna i ny flik

Hävd häktning i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-25

 Tingsrätten beslutade den 24 november 2020 att häva häktningsbeslutet beträffade två av de tilltalade för grovt narkotikabrott i Vårberg m.m.

Share Öppna i ny flik

Inställda förhandlingar och färre besökare

2020-11-24

 I anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens nya beslut och riktlinjer för att förhindra spridning av Covid-19 har tingsrätten beslutat att minska antalet förhandlingar och besökare i tingsrättens lokaler under tiden till och med den 13 december 2020.