Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande synnerligen grovt narkotikamål

2020-11-23

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett uppmärksammat mål om olaglig narkotika- och läkemedelsförsäljning via marknadsplatser på Darknet. Tingsrätten har funnit att de två åtalade männen har gjort sig skyldiga till synnerligen grovt narkotikabrott och brott mot lagen om handel av läkemedel.

Share Öppna i ny flik

Angående huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-22

 På förfrågan meddelas att det finns möjlighet för journalister som uppvisar presslegitimation att följa huvudförhandlingen från huvudsalen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2020-11-20

 

Om en anbudsgivare kan kvalificera sig i en reserverad upphandling med hänvisning till att en organisatorisk enhet inom anbudsgivaren utgör en skyddad verkstad eller ett socialt företag i den mening som avses i 4 kap.18 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. (Mål nr 5671-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2056-20).

Share Öppna i ny flik

Astrid Lindgrens Värld ges tillstånd till fler besökare

2020-11-20

 Förvaltningsrätten i Malmö har idag beslutat att Astrid Lindgrens Värld kan ta emot publik om max 50 personer vid varje teaterföreställning inom temaparkens område.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om efterlevandeskydd i form av premiepension

2020-11-20

 

Fråga om, vid prövning av rätt till premiepension som efterlevande, en pensionssparare ska anses ha varit sambo vid sin död trots att han ett år tidigare hade flyttat till ett vårdboende. (Mål nr 2752-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1330-20).

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om ersättning till offentligt biträde

2020-11-20

 Domar om beräkning av ersättning till offentliga biträden som är s.k. distansbiträden i kammarrätt

Share Öppna i ny flik

Långvarigt häktad försätts på fri fot

2020-11-19

 Högsta domstolen har beslutat att en man som har varit häktad sedan mars 2019, misstänkt och senare åtalad för grovt narkotikabrott, ska försättas på fri fot. Domstolen har ansett att den långa handläggningen av åtalet – som huvudsakligen har berott på att åtalet mot mannen har handlagts tillsammans med åtalen mot ett stort antal andra personer – har medfört att häktningen kommit att strida mot den s.k. proportionalitetsprincipen.

Share Öppna i ny flik

Frågor med anledning av pågående pandemi

2020-11-19

 Domstolarna och Domstolsverket får just nu många frågor från media och allmänhet om hur domstolarna kommer att hantera sin verksamhet efter regeringens information tidigare i veckan om begränsningar för allmän sammankomst.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-11-18

 Transportstyrelsens redovisning av regeringens uppdrag om miljöstyrande start-och landningsavgifter

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om försök till mord och grov mordbrand

2020-11-18

 Hovrätten har i dag dömt en kvinna för förberedelse till mord på sin tidigare sambo till 7 års fängelse.