Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-11-03

 Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35)

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-11-03

 Veckans inlägg handlar om klädkod i rättssalen. Ska domaren klä sig i en särskild domarkappa som i många andra länder? Det är domaren Feryal Mentes som har skrivit veckans inlägg.

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande

2020-11-03

 Hovrätten meddelar dom i Markarydsmålet

Share Öppna i ny flik

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd

2020-10-30

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr UM 6337-20 och 6338-20

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål gällande försök till mord

2020-10-29

 Huvudförhandling i målet inleds måndagen den 2 november kl 10:00 i säkerhetssalen i Attunda tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom: Plastkasse har ansetts vara skattepliktig

2020-10-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har i dag prövat om en plastkasse är avsedd för varaktigt bruk. Domstolen anser att så inte är fallet. Enligt domstolen är plastkassen inte av sådant slag att den typiskt sett kommer att användas ett stort antal gånger. Kassen är därmed skattepliktig.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det sk. bussmordet i Kiruna

2020-10-29

 Tre personer är åtalade vid Gällivare tingsrätt för bl.a. mord. De åtalade är en far och hans två söner. Huvudförhandlingen kommer att inledas torsdagen den 5 november 2020 kl. 09.00 i tingsrättens lokaler i Kiruna. Denna dag kommer endast åtalspunkter som avser fadern och som inte har samband med åtalet för mord att tas upp. För resterande dagar, som avser åtalet för mord och därtill hörande åtalspunkter har Gällivare tingsrätt lånat lokaler av Luleå tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Ishockeyledare döms för sexuellt ofredande

2020-10-29

 En man som tidigare har haft uppdrag för Svenska Ishockeyförbundet har idag dömts för ett sexuellt ofredande mot en kvinna som var anställd av förbundet. Brottet begicks i en spelargång i Globen under en landskamp.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2020-10-29

 Fråga om förutsättningar för resning i mål där s.k. följd-pt inte har beviljats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående sexuellt ofredande

2020-10-28

 Tingsrätten har ogillat åtalet mot den manlige politiker som har varit åtalad för sexuellt ofredande, alternativt ofredande, av en kvinna under år 2018.