Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det sk. bussmordet i Kiruna

2020-10-29

 Tre personer är åtalade vid Gällivare tingsrätt för bl.a. mord. De åtalade är en far och hans två söner. Huvudförhandlingen kommer att inledas torsdagen den 5 november 2020 kl. 09.00 i tingsrättens lokaler i Kiruna. Denna dag kommer endast åtalspunkter som avser fadern och som inte har samband med åtalet för mord att tas upp. För resterande dagar, som avser åtalet för mord och därtill hörande åtalspunkter har Gällivare tingsrätt lånat lokaler av Luleå tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Ishockeyledare döms för sexuellt ofredande

2020-10-29

 En man som tidigare har haft uppdrag för Svenska Ishockeyförbundet har idag dömts för ett sexuellt ofredande mot en kvinna som var anställd av förbundet. Brottet begicks i en spelargång i Globen under en landskamp.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2020-10-29

 Fråga om förutsättningar för resning i mål där s.k. följd-pt inte har beviljats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående sexuellt ofredande

2020-10-28

 Tingsrätten har ogillat åtalet mot den manlige politiker som har varit åtalad för sexuellt ofredande, alternativt ofredande, av en kvinna under år 2018.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-10-28

 I veckans blogginlägg skriver handläggarchefen Hobbe Kauffmann om ett projekt med avlastningssamtal som bedrivs på tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Miljöorganisation med relativt få medlemmar får rätt att överklaga

2020-10-28

 Högsta domstolen har slagit fast att Kommittén Rädda Västerdalälven har rätt att överklaga en dom som rör vattenkraftverket Ejforsen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-10-28

 Tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligt boende för asylsökande har ansetts utgöra mervärdesskattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse.

Share Öppna i ny flik

Fordran som grundas på lagakraftvunna domar om efterbeskattning har kunnat göras gällande i konkurs, trots att det efter domarna inträffat omständigheter av betydelse för beskattningen

2020-10-28

 I en företagskonkurs bevakade Skatteverket skattefordringar som grundade sig på lagakraftvunna domar från förvaltningsdomstol. Konkursförvaltaren invände delvis mot bevakningen under påstående att det efter förvaltningsdomstolarnas avgöranden hade inträffat omständigheter som medförde att efterbeskattning borde ha skett med endast lägre belopp. Genom ett förfarande i allmän domstol, s.k. jävsprocess, har nu prövats till vilket belopp som skattefordringarna får göras gällande i konkursen.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt meddelar dom i uppmärksammat mål om grovt koppleri i Stockholm

2020-10-28

 Tingsrätten har idag meddelat dom i målet om grovt koppleri beträffande en massagesalong i centrala Stockholm. Den kvinnliga innehavaren döms till ett längre fängelsestraff medan hennes man frikänns eftersom det inte har bevisats att han har varit inblandad i bordellverksamheten.

Share Öppna i ny flik

Ansvaret för underhållet av ett golvvärmesystem kan bestämmas i en bostadsrättsförenings stadgar

2020-10-27

 Ett vattenburet golvvärmesystem installerades i ett duschrum i samband med en ombyggnad av en s.k. råvind som upplåtits med bostadsrätt. Vindsvåningen slogs därefter samman med en bostadslägenhet. Sedan bostadsrätten hade överlåtits uppkom fråga om det var bostadsrättsföreningen eller bostadsrättshavarna som ansvarade för underhåll av golvvärmesystemet. En huvudfråga i målet var vad som i föreningens stadgar avses med lägenhetens golv.