Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut om förbehåll enligt rättegångsbalken vid partsinsyn får inte överklagas särskilt

2021-10-05

 I en tvist mellan två bolag gav det ena bolaget in ett återförsäljaravtal och begärde att handlingen – när det översändes till motparten – skulle förenas med ett förbehåll om att handlingen inte fick spridas utanför processen, eftersom den påstods innehålla företagshemligheter. Tingsrätten utlämnade handlingen med sådant förbehåll. I beslutet angavs att förbehållet fick överklagas särskilt. Det andra bolaget överklagade till hovrätten som avslog ett avvisningsyrkande från det bolag som begärt förbehållet och upphävde tingsrättens beslut om förbehåll.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-10-05

 I veckans inlägg på Domarbloggen får ni läsa om Sveriges domstolars senaste insats i Bosnien-Hercegovina. Insatsen genomfördes inom ramen för det SIDA-finansierade biståndsprojektet, ICEA III, och fokuserade på jämställdhetsfrågor inom rättsväsendet.

Share Öppna i ny flik

Uttalanden i kassakön bedöms som hets mot folkgrupp

2021-10-05

 Tingsrätten har dömt en person för hets mot folkgrupp för uttalanden han gjort mot en annan kund i kassan på ICA Maxi i Härnösand. Brottet bedömdes som ett ringa brott, då uttalandena endast spridits till en mindre grupp människor som befann sig i anslutning till kassan. Gärningen har också bedömts vara en förolämpning och han ska betala skadestånd till den han riktade uttalandena mot. Därutöver dömdes han för ytterligare ett fall av förolämpning mot en person som ifrågasatte hans beteende. Påföljden bestämdes till kraftiga böter.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord i Göteborg

2021-10-05

 Hovrätten dömer i dag en man för mord till livstids fängelse. Mannen hade beväpnat sig med en kökskniv för att råna och han överföll och dödade målsäganden. Mannen döms även för att vid andra tillfällen ha gjort sig skyldig till rån och olaga hot.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag häktat en person i sin frånvaro för explosionen på Övre Husargatan i Göteborg

2021-10-04

 Tingsrätten har under eftermiddagen idag häktat en 55-årig man såsom på sannolika skäl misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott och för försök till mord den 28 september 2021 på Övre Husargatan i Göteborg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg m.m.

2021-10-04

 Fråga om det finns förutsättningar för att fastställa beskattningsunderlaget för byggherre- och entreprenadtjänster med stöd av bestämmelserna om omvärdering i 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen.

Share Öppna i ny flik

Man misstänkt för människorov häktas

2021-10-01

 Tingsrätten har fattat beslut att den man som misstänks för människorov i Värnamo den 29 september 2021 ska häktas.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-10-01

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Föreskrift om hembudsskyldighet vid gåva av fastighetsandel följde inte med en senare gåva av andelen

2021-10-01

 En föreskrift om hembudsskyldighet vid gåva av en fastighet binder mottagaren av gåvan och gäller även i förhållande till gåvotagarens borgenärer. Högsta domstolen har nu tagit ställning till om en sådan föreskrift följde med egendomen när gåvotagaren i sin tur överlät andelen utan att upprepa föreskriften i det nya gåvobrevet.

Share Öppna i ny flik

Dom i hockeymålet

2021-10-01

 Dom i målet som rör en incident som inträffade under en internationell ishockeymatch den 7 november 2017 meddelas den 8 oktober 2021 (ursprungligen den 1 oktober) .