Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Positivt budgetbesked i Budgetpropositionen 2022

2021-09-15

 I dag släppte regeringen delar av budgetpropositionen, och anslaget Sveriges Domstolar tillförs 535 miljoner kronor för planeringsperioden 2022-2024 i ökade budgetramar.

Share Öppna i ny flik

Reviderad huvudförhandlingsplan i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-09-15

 Huvudförhandlingsplanen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen har reviderats. Den nya planen bifogas här.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om folkbokföring

2021-09-15

 Beviskrav och bevisvärdering vid prövning av en begäran om att en person ska avregistreras från folkbokföringen på grund av att denne har avlidit utomlands.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker en eller flera föredragande med inriktning mot Patent- och marknadsöverdomstolen.

2021-09-15

  Ta del av annonsen härhttps://www.domstol.se/

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-09-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Konsult döms till tre års fängelse för spioneri

2021-09-15

 Tingsrätten har idag dömt en 47-årig man till tre års fängelse för spioneri för att han anskaffat och lämnat ifrån sig företagshemligheter från lastbilstillverkaren Scania till en rysk ambassadtjänsteman. Mannen, som nekat till brott, var även åtalad för att ha gjort motsvarande med hemliga uppgifter från personbilstillverkaren Volvo men i den delen har tingsrätten frikänt honom.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd till kamerabevakning

2021-09-14

 Tillstånd till kamerabevakning; fråga om förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamera-bevakning enligt 8 § kamerabevakningslagen (2018:1200). (Mål nr 5358-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2064-20).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-09-14

 Varje år meddelar tingsrätterna många domar och beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Men vad händer om en av parterna inte respekterar och lyder det som tingsrätten har bestämt? Veckans inlägg handlar om verkställighet av familjemål.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord och brott mot griftefrid i Karlskrona

2021-09-14

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där två män, 22 respektive 23 år, stått åtalade för mord och brott mot griftefrid mot en 57-årig man i Karlskrona. Även hovrätten finner det bevisat att de båda männen tillsammans och i samförstånd har mördat och styckat 57-åringen. Hovrätten, som skärper påföljden för 23 åringen, dömer dem båda till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-09-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.