Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten underkänner Finansinspektionens uttolkning av internationella redovisningsregler

2021-10-26

 Målet handlar om hur byggbolaget JM AB hanterar sin redovisning vid byggnationen av nya bostadsrättsfastigheter. Finansinspektionen har i ett tillsynsbeslut bedömt att JM brutit mot internationella redovisningsregler. JM har överklagat beslutet. Förvaltningsrätten har gjort en annan bedömning än Finansinspektionen och undanröjt beslutet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2021-10-25

 Försäkringskassan har inte haft rätt att neka utbetalning av assistansersättning enbart på den grunden att en personlig assistents redovisade arbetstid översteg assistentens arbetsförmåga enligt ett beslut om sjukersättning.

Share Öppna i ny flik

Omfattande rättegång om ekonomisk brottslighet inleds

2021-10-25

 Göteborgs tingsrätt inleder under tisdagen den 26 oktober en rättegång som beräknas pågå fram till mitten av juni 2022 och omfattar nio åtalade och femton målsäganden, hemmahörande på flera platser i landet.

Share Öppna i ny flik

Tidpunkt för dom och pressträff i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-10-22

 I målet mot den s.k. Nytorgsmannen planerar tingsrätten att meddela dom den 4 november 2021 kl. 11.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en kort sammanfattning av domen.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-10-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Upphandling av tunnelbanebygge till Arenastaden ska rättas

2021-10-22

 Upphandlingen gäller berg- och anläggningsentreprenad för bygget av tunnelbanan till Arenastaden, sträckan Södra Hagalund – Arenastaden. Förvaltningsrätten beslutar att upphandlingen ska rättas och en ny anbudsutvärdering ska göras.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2021-10-21

 Beslut i mål om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Malmö tingsrätt blir digital

2021-10-21

 Den 25 oktober 2021 övergår tingsrätten till en digital målhantering.

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring nu i Sveriges sex största städer

2021-10-21

 Arbetssättet snabbare lagföring, som minskar tiden från brott till dom, utvidgas vid årsskiftet efter beslut av regeringen den 20 oktober. Det kommer då att användas i Sveriges sex största städer och i cirka hälften av alla tingsrätter.

Share Öppna i ny flik

Dom: Idrottsförening måste ställa ut resegaranti

2021-10-21

 Kammarrätten anser att en idrottsförening som årligen arrangerar en stor handbollsturnering för barn och ungdomar måste ställa ut resegaranti.